Vandfuglene fundet trods tĂĄge

Lørdag var der mange vandfugletællere ude, trods tågedis. Her ved Malkværn var der en sigtbarhed på ca 300 m. Klik på foto og se fugle fra weekenden. Foto Mogens Kofod

Lørdag var der mange vandfugletællere ude, trods tågedis. Her ved Malkværn var der en sigtbarhed på ca 300 m. Klik på foto og se fugle fra weekenden. Foto Mogens Kofod

Dette ĂĄrs vandfugletælling blev afholdt i weekenden den 15. til 16. januar og i bytte for meter høje snedriver fik vi tyk tĂĄge og smeltevand. Særligt lørdag lĂĄ øens kyster indhyllet i tĂĄge. Trods det kom der en række spændende observationer ind. Den endelige bearbejdning af obs. kommer senere nĂĄr alle indtastninger er med men ikke færre end 5 nordiske lappedykkere er indtil videre indtastet i dofbasen fra dette ĂĄrs vandfugletælling. Dette er lidt færre end 2010 men igen ikke alle indrapporteringer er indtastet endnu. Antallet af hvinænder og især bjergand ser ud til at være store dette ĂĄr. Især en observation fra sydkysten hvor 3 flokke bjergænder blev talt af Klaus Hermansen og Hans Kurt Petersen. De kom op pĂĄ ialt 550 bjergænder og skriver følgende i DOFbasen: “Bjergænderne lĂĄ i 3 grupper – hvoraf den største gruppe var pĂĄ 380 stk liggende sammen med hvinænder, hvor bjergænderne lĂĄ i en bræmme nærmest kysten indenfor hvinænderne“. Denne tælling er den hidtil største observation fra Bornholm indtastet i DOFbasen og overgĂĄr dermed den hidtidige største tælling pĂĄ 380 den 2/6 2006 ved Hammerodde af Arne Møller.
Herudover er var der rigtig mange kaspiske måger på sydøstkysten og især de udfarvede kaspiske (adulte). Ialt 17 kaspiske blev talt på denne strækning men der var generelt rigtig mange måger ml. Nexø og Snogebæk under dette års tælling og ikke alle nåede at indgå i indtastningerne. Især ved Nexø sydstrand var hovedparten af mågerne lettet inden opgørelsen der figurerer i DOFbasen (1630 sølvmåger + 157 svartbage) blev fortaget. Til gengæld sås lidt færre måger i Rønne havn end ventet.

En række fotos er samlet her og ved at klikke på billedet kan du bladre dig gennem flere fra weekenden plus et enkelte fotos fra dagene op til weekenden. Ligger du inde med billeder fra tællingen så send dem meget gerne til suneriis@gmail.com så vil jeg lægge dem ind i serien.