Usædvanligt syn på Salthammer Odde

Islandsk ryle i slidt vinterdragt - foto Carsten Andersen

Islandsk ryle i slidt vinterdragt - foto Carsten Andersen (klik på billedet for at se mere)

Mandag eftermiddag mødtes undertegnede tilfældigt med Paul Jermyn og Hans Fæster på Nexø Sydstrand i det herligste forårsvejr. Stille, lunt og fuld sol. Her var godt med ænder – ikke mindst Knarænder. Dog ikke noget uventet.

Pludselig dukker en mellemstor, lys vader imidlertid op et stykke ude i fuld fart på vej sydover. Ingen af os nåede at artsbestemme fuglen. Men besynderlig så den ud. Hans kørte straks til Snogebæk mens jeg afsøgte vadefladen ud for Balka. Kort efter lokaliseredes kræet på Salthammer Odde.

Her mødtes vi igen og fik nu fine iagttagelser af den. En Islandsk ryle viste det sig at være. Fjerdragten her i foråret så dog noget anderledes ud end vi er vant til. En slidt vinterdragt var det. Hverken Fugle i Felten eller Fugle i Europa viser denne dragt. På Netfugl findes heller ingen billeder af arten i forårsdragt.
Fuglen var stadig på lokaliteten da vi forlod området. Det blev den første observation af Islandsk ryle før 28. april på Bornholm i DOFbasen. Arten er meget vestlig og i Vadehavet raster i øjeblikket tusindvis Islandske ryler – men her på øen er den altså yderst sjælden på denne årstid. De yngler i øvrigt langs de arktiske kyster (men ikke rigtig på Island) og overvintrer i Vestafrika.

Carsten Andersen