Tillidsfuld gøgeunge

Gøgeunge ved Møllenakke - foto Mogens Kofod

Gøgeunge ved Møllenakke - foto Mogens Kofod (klik for flere billeder)

Ved de yderste skær af Møllenakke er der et meget godt badested, som jeg benytter omtrent dagligt om sommeren.
I den forløbne uge har jeg haft fornøjelsen af en ung Gøg, som ikke alene er meget lidt sky, den er også nysgerrig
og følger dig.

Den sidder tit bag en sten og lader kun hovedet stikke op og den er så godt camufleret, at den er meget svær at få øje på. Den fouragerer på larver, som den finder i vegetationen mellem stenene. Formodentlig er den blevet i området, der har været dens barndomshjem. Den har en hvid plet i nakken, som også unge Spurvehøge har.

Møllenakke

Møllenakke

Jeg har en begrundet mistanke om at et Tornsangerpar, som var netop her, er dens fosterforældre, men de er væk nu.
Formodentlig kan flere have fornøjelsen af at komme ud og se den, derfor denne lille notits.
Svaneke 6. august 2011.

Møllenakke findes hvis man går mod syd fra Skansen ved Grynebæk, eller tager stien mod nord fra Vigehavn.

Mogens T. Kofod