Tak til det bornholmske fuglefolk

Så blev det igen tid til den årlige vandfugletælling Bornholm rundt den tredie weekend i januar. Det var ret blæsende om lørdagen med store dønninger, søndag var det lidt bedre vejr. Der blev dog talt flittigt begge dage. Sammenlagte antal observationer for begge dage var 985 fordelt på 93 arter. Det største antal  indtastet på to dage på Bornholm. Det har bragt vores kommune på andenpladsen i hele Danmark i 2009 og så store er vi jo heller ikke. Den nye teknik gør det muligt at få det hele med.

En enkelt Sortgrå ryle ved Broens Odde JCH, hører til vandfuglene, hvor Jens også havde weekendens eneste Snespurv.
Men der blev også set og rapporteret andet. ESB havde en Hvid Vipstjert på Rønne Havn. TKU havde en Stor Tornskade nedenfor slagteriet og HTø og DNE havde både en Vandrefalk og tre Rød Glente ved Hasle. Med til pudsighederne er to stære og to spidsænder. Blev der virkelig ikke set nogen Gærdesmutte? Der var i år også kun en træløber, men 19 Fiskehejre.

Skallesluger i fuld fart

Skallesluger i fuld fart - foto Mogens T Kofod

Det glæder mig meget at så mange deltager entusiastisk i den traditionsrige bornholmske årlige vandfugletælling. Også at de enkelte ruteansvarlige har været gæstfrie til at tage nye medobsere med. I alt har der i år været 44 fuglefolk med til observationerne. Vi har nu et materiale fra mange år og en grundig beskrivelse af hvad der ses ved de bornholmske kyster.
Vi tør sige vandfugletællingerne er et videnskabeligt redskab, fx kan vi se knarændernes ændrede trækmønster lige foran øjnene på os.
Det var ret mildt, men der havde været kulde lige før – kan det være et kuldetræk med sĂĄ fantastisk mange bjergænder? Utroligt mange Toppet Lappedykker -de største tal nogensinde. Kulden er nok ĂĄrsag til sĂĄ fĂĄ Gravand og Lille Lappedykker. Taffel, Troldand, Skalleslugere og Blishøns i middeltal, ligesom vineren. Trods det pæne tal for Hvinand og Havlit, som ellers ses i store tal nĂĄr vinteren er rigtig hĂĄrd.

Tak til alle dem der var ude og tælle. Af veteraner som nu har været med igen vil jeg nævne Freddy Jensen og Torben Kure og som helt ny og nyt medlem af DOF på Bornholm, Ben Woodhams.

Knopsvaner

Knopsvaner - foto Carsten Andersen

Dette er et lokalt initiativ og selvom der kommer mange tiltag til os udefra, viser vi hermed at vi også kan selv. Måske var der andre områder vi også kunne undersøge selv.

Mogens Kofod

Se også Carsten Andersens skema nedenfor. Der vil komme en mere uddybende analyse i næste nummer af DOF Bornholms kvartalsskrift Gaddisijn.

Vandfugletælling 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Rødstrubet lom 1 0 4 0 3 0 0
Sortstrubet lom 3 0 0 3 0 3 5
Toppet lappedykker 22 105 95 219 49 127 235
Lille lappedykker 12 7 20 11 22 11 11
Nordisk lappedykker 3 2 0 3 1 0 0
Skarv 120 493 476 1191 854 755 1007
Knopsvane 113 352 148 567 314 293 280
Gravand 5 0 13 10 42 37 3
Knarand 2 6 3 4 7 19 20
GrĂĄand 8535 7640 4681 9603 6308 3807 5070
Krikand 73 53 99 90 56 132 53
Taffeland 21 24 5 66 28 16 32
Troldand 1577 2645 1863 3135 2256 1733 2053
Bjergand 10 3 3 85 3 5 126
Ederfugl 20 14 17 22 143 12 69
Havlit 56 67 250 165 109 168 170
Hvinand 98 1117 608 2028 720 1170 1463
Lille skallesluger 6 8 0 15 1 1 0
Toppet skallesluger 60 315 263 545 281 461 436
Stor skallesluger 29 125 76 166 60 49 77
Blishøne 358 205 232 361 323 245 293
Hættemåge 557 882 853 813 808 854 528
StormmĂĄge 1147 782 375 455 479 548 289
Sølvmåge 2300 7900 3500 7355 5361 9236 7248
Svartbag 244 642 450 1157 1154 1149 850
Engpiber 4 8 1 11 32 3 5
Snespurv 0 3 0 8 0 0 1