Stor skallesluger slugte for stort

Stor Skallesluger kvalt ved Jollehavnen i Nexø.<br/>Foto Casper Bendixen Rasmussen

Stor Skallesluger kvalt ved Jollehavnen i Nexø. Foto Casper Bendixen Rasmussen

Den 18. februar 2009 blev sidste dag for denne stor skallesluger. Den lyse linie foran øjet (tøjlen) tyder på at det er en fugl fra i sommers. I så fald kan det både dreje sig om han og hunkøn, idet visse fugle først i deres anden vinter får fuld adult fjerdragt. Den blev fundet liggende ved jollehavnen i Nexø af Casper Bendixen Rasmussen og fuglen havde forsøgt sig med en lidt for stor aborre. Aborrens pigge på både rygfinnen og gællelågene har formodentlig forhindret fuglen i at gylpe fisken ud igen.

Den store skallesluger er en ret almindelig vintergæst ved de danske kyster og det skønnes af ca. 25.000 anvender de danske farvande som overvintringslokalitet. Under årets vandfugletælling hvor Bornholms vandfugle optælles øen rundt blev der talt 77 store skalleslugere.  Helt anderledes ser det ud om sommeren hvor arten er en meget sjælden ynglefugl.

Det skønnes at der i Danmark findes mellem 50 og 100 par og heraf kan 2-4 par opleves med unger i sommerhalvĂĄret ved Nexø Sydstrand der ligger i forlængelse af Jollehavnen. Særligt for stor skallesluger er at den yngler i hule træer og redekasser som dem der er sat op langs kyststrækningen ved Nexø Sydstrand. Man mĂĄ hĂĄbe at denne uheldige fugl ikke tilhørte et af de ynglende par ved sydstranden. PĂĄ de følgende links kan man se fotos af levende store “fiskeslugere”:

http://www.fugleognatur.dk/gallery.asp?mode=ShowLarge&ID=52102
http://www.netfugl.dk/pictures.php?id=showpicture&picture_id=10225
http://www.netfugl.dk/pictures.php?id=showpicture&picture_id=5272

Sune Riis Sørensen