Sløruglernes svære ungdom

Et bordfuld slørugler -foto SRS

Et bordfuld slørugler - foto SRS (Klik på foto og forstør, brug pile for flere fotos)

Sløruglen har vanskelige vilkår, når Kong Vinter lægger sin kolde hånd over Bornholm. Det går hårdest ud over ungfuglene, der ikke er så rutinerede jægere endnu.

Sløruglen kan, i modsætning til andre uglearter, ikke opbygge tilstrækkelige fedtdepoter, som den kan tære på i kritiske perioder med snedække. Desværre er det nu om stunder ikke alle landbrugsbygninger, der er fyldt op med dyr, foder og mus og fra tid til anden bliver vi i uglegruppen kontaktet angående afkræftede eller døde slørugler, der er blevet fundet forskellige steder på øen.

Jeg blev således kontaktet den 18. februar 2009, da en gårdejer ved Nylars havde en meget forkommen slørugle liggende i sin stald. Desværre var uglen død, inden jeg nåede frem, og jeg kunne blot konstatere, at det var et ringmærket eksemplar. Jeg havde selv ringmærket den i Bodilsker d. 2. juni 2008, altså kun ca. 9½ måned tidligere. Det var en meget smuk ugle med et fint hvidt, hjerteformet ansigt og meget flot fjerdragt, men den vejede kun godt 200 gram, hvilket var mindre end den vejede, da den blev ringmærket som unge. Det var lidt vemodigt at stå med den samme fugl, nu kold og stiv, som blot 9 måneder før var sprællevende, varm og tykmavet og som dengang holdt så tillidsfuldt fast om min tommelfinger, mens jeg ringmærkede den.

Til gengæld er det positive, at den systematiske ringmærkning af sløruglerne her på Bornholm nu så småt begynder at give resultater og på længere sigt vil kunne give os et mere præcist billede af sløruglernes udbredelsesmønstre. Ikke alle slørugler er dog registreret i uglegruppens arkiver og det vidner fundet af årets anden døde slørugle om. Gennem januar og februar 2009 havde Claus og Elisabeth på Grynegård gentagne gange berettet om en meget lys ugle set siddende på hegnet langs vejen ned mod Grynegård og enkelte gange i deres store lade. Efter deres beskrivelser lød det unægtelig som om en slørugle var på spil. I omtrent samme periode har både Vasegård en god kilometer nord for samt Gyldensgård yderligere få kilometer nordligere berettet om en slørugle på gården. Desværre kom så den 23. februar en melding fra Grynegård at en død ugle var fundet på deres gårdsplads og som frygtet var dette desværre en slørugle.

Sløruglen fra Grynegård -foto SRS

Sløruglen fra Grynegård - foto SRS (Klik for stor forstørrelse)

Uglen var nylig død og Elisabeth på Grynegård mente blot 5-10 timer. Uglen blev bragt hjem og bøgerne og vægten røg frem for at undersøge uglen nærmere med hensyn til alder og tilstand. Den virkede utrolig flot men desværre afslørede en vejning af fuglen at den måtte have lidt samme skæbne som uglen fra Bodilsker. Blot 218 gram er ikke nok for en slørugle til at klare en så hård vinterperiode. Vægten bør her være omkring 300 -350 gram. Fuglen virkede også meget mager og umiddelbart tyder det altså på at manglen på føde var dødsårsagen.

Fjerdragten blev gennemgået og fjerdragt og klør kan her give svar på om fuglen har mange år på bagen. Slørugler i deres første 12 måneder har ikke udskiftet nogen fjer endnu og alle fjer vil derfor fremstå med ensartet glød og slid. For at være sikker mødtes Hanne Tøttrup, David Nestved, Torben Kure og Sune Riis til en snak og gennemgang af tidligere dødfundne ringmærkede og nedfrosne ugler. Som det ses på billedet øverst, blev stuebordet fyldt med hele 5 døde slørugler.

klørene på fuglen fra Lærkeshøj -foto SRS

Kløerne på fuglen fra Lærkeshøj - foto SRS (Klik på foto for flere)

Her kunne alderen på Grynegårdsuglen bekræftes til en fugl fra sommeren 2008 og altså endnu ikke med nogen fældning igangsat. En fin karakter ved aldersbestemmelsen var bagkloens inderkant som på ugler på mere end 24 mdr. vil udvise en ujævn kantet bagkant. Denne ujævnhed vil blive mere og mere udtalt med fuglens alder. Det viste sig dog at hele bordet var fyldt af unge ugler idet alle fuglene viste ensartede fjergrupper og helt glatte bagkanter af klørene. Dette ses på foto.

Vingetegninger fra fire forskellige dødfundne unge slørugler. Navne refererer til fundlokalitet A: Akselhøj-uglen, B: Dammegård, C: Lærkehøj, D: Grynegård –foto SRS

Vingetegninger fra fire forskellige dødfundne unge slørugler. Navne refererer til fundlokalitet A: Akselhøj-uglen, B: Dammegård, C: Lærkehøj, D: Grynegård – foto SRS (Klik for store fotos)

Dette er helt i overenstemmelse med de kedelige statistikker der fra engelske undersøgelser viser at op mod 80 % af uglerne dør inden de har rundet et år. Trods de kedelige omstædigheder var det dog spændende og sjovt at gennemgå bøger og ugler og at have så mange ugler til rådighed for sammenligninger.

David Nestved & Sune Riis Sørensen