Silkehaler

Ride ved Sorthat Odde - foto Carsten Andersen

Silkehale, januar 2012. Klik på foto og se flere silkehaler. Foto Sune Riis Sørensen

Man kunne tro at den milde vinter er årsagen til de relativt få silkehaler vi ser i denne vinter men dette er ikke hele forklaringen. Silkehalerne lever i yngletiden af insekter og slår, efter end yngelpleje, over i vegetabilsk føde. Kombinationen af god yngelproduktion og få bær på træer og buske kan give store bevægelser i silkehalerne.

Sidste vinter sås f.eks. flere store flokke men dog ikke nær det vi så i 2005. Sædvanligvis er det i november måned vi ser koncentrationerne af fuglene størst. De rykker gerne videre når rønnebærtræerne er tømt og de småflokke der bliver hængende slår sig senere på vinteren også på æbler som fotograferet her.

For at give et billede af variationen af vinterforekomster her på øen er her indsat graf over silkehaler og data er blot grovsorteret for gengangere af større flokke. Klik på grafen for at forstørre den.


video -hvis du ikke fik nok i billederne…
Full-screen funktion i nedre højre hjørne giver
mulighed for stort skærmbillede.
Silkehaleobservationer

Silkehaleobservationer. Klik for at forstørre grafen. SRS