Rigtige mænd har rugemave

SĂĄ er det sikkert. Vandrefalkene yngler igen i ĂĄr, et nyt sted pĂĄ Nordbornholm.

Vandrefalk - foto Mogens T. Kofod

Vandrefalk - foto Mogens T. Kofod

Observationerne foregår i båd med Torben Kure. Parret kan kun ses fra havet og på behørlig afstand for ikke at forstyrre, så det har ikke været muligt at få fotos hvor ringene kan aflæses, men som Steen E. Jensen dokumenterer, er det en ny han, efter farveringene at dømme er den fra 2008.

Hunnen synes at være den samme som sidste år, selvom hun har anlagt en mere almindelig dragt. Hun havde de første par år en lidt rosa tone i visse belysninger. Begge mager skiftes til at ruge og på fotoet af den rastende han, ses det tydligt, at han har ruget. Maven er let smudsig og måske piller han også dun ud for at kunne varme ægene bedre, det kunne se sådan ud.

Hvad der er gået forud for tronskiftet ved vi ikke. Måske er den gamle han gået til, måske har han måttet fortrække for den nye unge, men når vi kommer længere hen på sommeren vil vi sikkert finde ud af hvem han er og hvor han kommer fra.
Der har hele vinteren været observeret Vandrefalke på flere lokaliteter på Bornholm og her skulle sagtens være plads til flere par.

DOF Bornholm holder en løbende kontakt med Torben Kure, som er den primære observatør og via Vandrefalkegruppens koordinator Christian Lau, med Skov og Naturstyrlsen. Sidste år kom to unger på vingerne, ringmærkede og registrerede for videnskaben og til rette tid, som et samarbejde mellem DOF og Skov og Naturstyrelsen, fremvist for mange interesserede gæster. Dette vellykkede fælles arrangement håber DOF Bornholm kan gentages igen i år.

Nu skal det unge par bare have fred og ro og så vil vi glæde os til at se hvad der sker.

Mogens T. Kofod