Ride ved Sorthat Odde

Ride ved Sorthat Odde - foto Carsten Andersen

Ride ved Sorthat Odde - foto Carsten Andersen (klik pĂĄ billedet for at se mere)

Søndag 8. januar var en relativt pæn dag. Derfor kom kameraet også med på hundelufteturen. Man ved jo aldrig, hvad der viser sig. Sune skrev midt i december om måger. De sidste par dage har der da også været Dværgmåger ved Sorthat Odde, og det kunne jo være at der var en, som var samarbejdsvillig.

Næppe var vi kommet til kysten, før en fin voksen Dværgmåge passerede lavt over brændingen. Lidt længere nordpå kom en ung Dværgmåge pludselig forbi på klods hold og lagde sig siden på havet….eller var det nu en Dværgmåge?? Fuglen virkede større, ryggen var lys grå, der var et tydeligt nakkebånd, og issen var i øvrigt hvid. Ride! Det er ikke mange ungfugle vi har set – og slet ikke på Bornholm. Faktisk er det nok den første, siden turen gik til Island for 3½ år siden.

Arten optræder jævnligt om end usædvanligt her på øen. Der er i gennemsnit små to iagttagelser om året siden 2000. Over halvdelen ses i efteråret med resten jævnt fordelt på alle andre måneder end juni og juli. Typisk ses de efter kraftig vestenvind, og mon ikke vi kan takke ugens kuling for denne observation? Langt de fleste bornholmske Rider optræder i øvrigt som forbitrækkende, og vi har mindre end en håndfuld rastende fra dette århundrede. Så denne fugl på tæt hold var en ualmindelig og fin oplevelse.

Annette og Carsten