Rågetælling Bornholm 2011

Det er nu du skal ud og optælle antallet af ynglede rågepar på Bornholm

Rågerne tælles på Bornholm i 2011. Klik på foto for at se rågeredehygge fanget af Mogens Kofod

Rågerne tælles på Bornholm i 2011. Klik på foto for at se rågeredehygge fanget af Mogens Kofod

Rederne er nu besat og midt i april kommer de første unger ud af æggene.

Hvis du ikke selv er observatør, men har kendskab til kolonier som måske er svære
at finde, kan du her på kortet se hvad nummer kvadratet har og hvem der har dette kvadrat, så du kan give en besked til den relevante observatør.

Det er en god ide at følge med i hvad der sker i kolonierne, men i de kolonier jeg
observerer er rederne nu stabilt besatte. Efter den hårde vinter og stormene, er det ret
let at se forskel på en solid ny rede, eller et faldefærdigt gammelt håndværkertilbud.

God fornøjelse og husk sidste frist for indtastning eller indsendelse af resultatet til
mig er 27. april.

Mogens Kofod

Rågetællingen på Bornholm 2011

Her er en liste over de tilmeldte rågetællere, som er ansvarlige for indrapporteringen fra
de afgrænsede områder. Det er naturligvis muligt at inddrage andre i tællingen, bare man
sørger for at resultaterne bliver indtastet i DOF basen senest 27. april, hvor også kortene
bedes returneret.
Hvis der skulle opstå tvivl om en redes placering, kan man på listen se, hvem man skal
henvende sig til.

Område 1. Annette Olesen og Carsten Andersen carstenogannette@post.tele.dk
56962240

Område 2. Kåre Kristiansen kkr@kkr.dk 56964117

Område 3. Jens Lund Hansen Saltpladsen 3, 3760 Gudhjem 56484108

Område 4. Gerda Kokseby og Pauli Handberg pqge@pc.dk 56965121

Område 5. Klaus Hermansen 56966721 30531394

Område 6. Erik Sand erik@sand.dk 56484217

Område 7. Christian Lau dorte-christian@mail.dk 56913366

Område 8. Torben Kure kure.dk@gmail.com 51368648

Område 9. Hanne Tøttrup og David Nestved hanne.toettrup@c.dk 56441158 20270158

Område 10. Else Steffin og Thomas Christensen tc@fm-info.dk 56958666 26278464

Område 11. Mogens Kofod mtkofod@paradis.dk 60267885

Område 12. Lene og Kurt Pedersen viskeledhus@mail.dk 56971885 40411885

Område 13. Steen E. Jensen Steen.E.Jensen@skolekom.dk 51272692

Område 14. Sune Riis Sørensen suneriis@gmail.com 21314983

Område 15. Per Clausen Pedersen per.unna@mail.tele.dk 56955828

0mråde 16. Ole Leegard Jensen katoljensen@post.tele.dk 56954253

Område 17. Jens Christensen jc@bornholm-gym.dk 613330425

Område 18. Susanne Knudsen frufugl@ofir.dk 56962044

Område 19 + 21. Eilif S. Bendtsen eilif.bendtsen@gmail.com 23488004

Område 20. Niels Erik Johansen niels.erik.johansen@mail.dk 56954145