På værkstedsbesøg i Hasle Lystskov

Spættens værksted

Spættens filebænk - foto Carsten Andersen

Hasle Lystskov er en god spættelokalitet hvor der altid er Stor flagspætte og af og til også Lille. For et par dage siden faldt jeg over dette eksempel på en naturskabt “industriforurening”.

Værksteder forurener jo ofte omgivelserne – men dette er da lige til at bære. Flere hundrede kogler har været en tur på ambolten og er siden blot smidt på jorden. Man kan se den perfekte kile i grenen som præcis passer til en kogle – og at spætten ikke altid rammer helt præcis. Som man kan se efterlades den sidste kogle fastkilet og når spætten vender tilbage med en ny må den derfor balancere den friske kogle mellem brystet og grenen mens den gamle lirkes ud.

Carsten Andersen