Nye kriterier for bemærkelsesværdige obs i DOFbasen

Dværgterne -nu er én nok! Foto Carsten Andersen

Dværgterne -nu er én nok! Foto Carsten Andersen

Fra og med i dag er der sket nogle ændringer på DOFbasen med hensyn til visning af lokalafdelingens observationer. Det drejer sig om det antal fugle, der skal til, før en iagttagelse er ”bemærkelsesværdig”. Det er bl.a. de fund, der fremkommer, når man beder om de sidste 30 dages indberetninger her på siden under aktuelle observationer.
En almindelig søgning på ’Observationer i dag’ på DOFbasen finder ligeledes disse.

Basen opererer med fire niveauer af interesse for de indtastede fugle. Først de helt almindelige – så de bemærkelsesværdige – herefter fåtallige (også kaldet sub-hits) – og endelig de egentlige SU-arter.
Der er knapt 50 fåtallige arter, som bl.a. omfatter sølvhejre, steppehøg, damklire, sorthovedet måge, hærfugl, lille fluesnapper og nøddekrige. Disse har man valgt fra centralt hold for et stykke tid siden.

Ravnen hører til blandt de mere talrige fugle her på øen og der skal nu ses 3 eller flere fugle sammen før de figurerer som bemærkelsesværdig observation i dofbasen.

Ravnen hører til blandt de mere talrige fugle her på øen og der skal nu ses 3 eller flere fugle sammen før de figurerer som bemærkelsesværdig observation i dofbasen.

Det er dog som nævnt de bemærkelsesværdige, vi skal vænne os til at se lidt andre arter af såvel som tal for. Samtlige landets lokalafdelinger har oprindeligt haft de samme kriterier for, hvornår noget var mere end bare en hverdags-iagttagelse. Det siger dog sig selv, at der er stor variation fra landsdel til landsdel, og nu er tallene for Bornholm altså ændret. Beslutningen om, hvor stort et tal skal være for nu at ryge i kategorien med bemærkelsesværdige, er taget på et redaktionsmøde i.f.m. årsrapporten ’Fugle på Bornholm’ – så det er folk, der er vant til at håndtere disse tal, som har truffet beslutningen.


I langt de fleste tilfælde skal der et mindre antal til, før din observation kommer med blandt de bemærkelsesværdige. Her kan nævnes 15 taffelænder (mod tidligere 100), strandhjejle 3 (mod 20), alm. ryle 75 (mod 500), rødben 5 (mod 50) og lille gråsisken 2 (mod tidligere 20). Rigtig mange vadefugle havde helt urealistiske krav for Bornholm. Enkelte arter skal der nu blot ses én af: sorthalset lappedykker, dværgterne, bjergvipstjert m.fl. Der er dog også de arter, vi vil se færre observationer af blandt de sidste 30 dages obs. Lad mig som eksempel nævne knarand, duehøg, alk og ravn, som vi har flere af end det øvrige land. En komplet liste findes på DOFbasen under menuen ’lister’, hvor man så vælger ’observationsvisning’.

Vi har i øvrigt en række lokale SU-arter: lille stormsvale, sule, sabinemåge, sandterne, lunde, natugle, stor hornugle, kirkeugle, grønspætte, ynglende blåhals, sumpmejse, topmejse, fyrremejse og bomlærke. Disse skal beskrives for sjældenhedsudvalget på linje med de egentlige SU-arter.

Endelig kan det nævnes, at der i øjeblikket ligger over 50.000 bornholmske iagttagelser alene fra 2009 på DOFbasen. Disse er indsendt af 72 bidragydere og dækker 287 arter fra 376 forskellige steder rundt om på øen. Det er for resten 10 % færre arter end i 2008 – har vi bare ikke haft ret mange hits i år?

Mvh Carsten Andersen