Ny ynglefugl pĂĄ Bornholm!

Stubbeløkken granitbrud - foto Jens Christensen

Stubbeløkken granitbrud - foto Jens Christensen

Nu yngler Nordsøsildemågen på Bornholm. Et par har fået én unge i Stubbeløkken Granitbrud. Efter at der i de senere år har optrådt flere og flere fugle på øen, bl.a. med et mislykket muligt yngleforsøg i blandet Baltisk/Nordsøsildemågepar ved Slotslyngen i 2007, synes de nu at have fået øje på det store granitbrud ved Rønne.

Jeg så i mandags 5 voksne fugle samtidigt i bruddet, heraf en ved reden. Allerede 18. maj sås fuglen ruge, men altså først i går kunne successen konstateres.

To Nordsøsildemåger optrådte allerede i bruddet sidste år, men de dukkede først op ret sent i yngletiden og ynglede ikke. Til gengæld var der et par Baltiske Sildemåger, der så ud til at ville yngle, men uden at det blev til noget. De så passivt til, mens de nyankomne Nordsøsildemåger på nærmest territoriehævdende vis jog frem og tilbage foran klippesiden. I år er der ingen Baltiske Sildemåger i bruddet.
Det er altid spændende med nye ynglefugle på øen, men denne gang på den lidt triste baggrund, at den Baltiske Sildemåge ser ud til at være på vej ud.

Jens Christensen