Lørdagens tur efter måger

En god dag med gode oplevelser. Klik på foto og se mere.

En god dag med gode oplevelser. Klik på foto og se mere.

Lørdag den 20. november holdte vi endnu en gang en tur i mågernes tegn på strækningen ml. Snogebæk og Nexø havn. Dagene forinden havde budt på hårde vinde og slagregn men på nærmest magisk vis var netop lørdagen stille og behagelig dog noget grå i gråt. Vi var 17 samlet ved Salthammer den morgen og trods lidt sparsomt med rastende vandfugle lykkedes det at se både lille skallesluger, en flot fløjlsand, trækkende havlitter og pænt med rastende toppede lappedykkere . Desværre var den ellers så mågesikre klippeflade mågetom. Imens der blev skopet over vandfladen landede en lille flok af gråsiskner bogstavelig talt for fødderne af os. Ingen hvidsisken desværre men der ses tegn på invasion af disse sjove små fugle så hold øje derude! -Bemærk at der dagen efter ekskursionen, den 21., blev set to hvidsiskner af Arne og Anette i Årsdale.

første meget meget klassiske 1k Kaspisk måge ved tangkrogen -Snogebæk nord. Undskyld den forringede billedkvalitet Foto Sune Riis Sørensen

en meget fint 1k kaspisk måge Larus cachinnans

Nå men efter tjek af Salthammer odde gik vi til tangkrogen nord for Snogebæk. Her var der bid på mågekrogen for en meget fin og illustrativ kaspisk måge sejlede rundt ude på vandet og dogmefoto af denne ses her til højre. Heldigvis fandt vi også en tilsvarende sølvmåge og kunne gennemgå de forskelle der er vigtig at fokusere på ved adskillelse af de to. Herefter gik turen til Balkabugten hvor en flok måger fouragerede i brændingen.

Balkabugten “Nærved og næsten”:
Jan Riis Hansen var hurtig på skopet og fandt en iøjefaldende hvidhovedet ungmåge ud for bugten. Jo den var opsigtvækkende. Fuglen havde som det ses på de tre fotos her nedenfor til venstre, en meget distinkt hvidt hoved som en kaspisk måge bør have. Den havde også en pænt hel-sort næb. Tertialerne var også fine for kaspisk måge med helbrune centre og ingen markante mønstre i kanterne af disse alá sølvmåge. Så vidt så godt. Det der ikke var lige i øjet var den ret markante mørke tegning om øjet, det kraftige gonysvinkel (mågehakket på undernæbbet), det tydelige gråmelerede antræk på forbryst og hals. Især de første karakterer ofte set hos middelhavsmågen Larus michahellis. Skulderfjerene var heller ikke i tydelig kontrast til mellemste dækfjer og disse ville på en kaspisk på denne tid af året sandsynligt være fældet til mere grå versioner af skulderfjerene. Vi så ikke fuglen flyve hvor vi ville have kigget efter et distinkt mørkt halebånd og lyse-hvide undervinger. Fuglen kunne have karakterer som middelhavmåge (Larus michahellis) (næb, øjemaske, lyst hoved, ok tertialer) men vurderes alt i alt alligevel en noget afvigende sølvmåge grundet manglen på langstrakte bagparti og lys center af bug og hals, og det generelle indtryk fuglen peger i retning af sølvmåge.

1k afvigende sølvmåge omtalt i teksten. klik for flere. Foto SRS

1k afvigende sølvmåge omtalt i teksten. klik for flere. Foto SRS

Nexø Sydstrand og havn:
Vi tog derefter et smut om Nexø Sydstrand hvor højdepunkterne blev en gransanger, 101 canadagæs, 16 knarænder og 10 bramgæs. Sultne efter en pæn flok måger kørte vi nu til Nexø havn og gennemgik opfyldningen. Området var desværre i dagens anledning nærmest tømt for fugle! Vi sluttede derefter af ved at tjekke de rastende måger på taget omkring beddingsanlægget. Det blev der dog heller ikke meget ud af for de meget sky måger skred som vi kom. En sen hvid vipstjert lettede trods alt her og gav et fint punktum for en god og hyggelig tur. Tak til de mange fremmødte og på gensyn næste år.

Som en lille ekstradetalje kan det nævnes at dagens fighter Jan Riis Hansen ringede fra Salthammer en halvtime efter turen var slut men melding om to kaspisk måger nu på odden. Hanne Tøttrup, Anders Hartmann og undertegnede, der stadig stod og snakkede på havnen, kørte ned til ham og ganske rigtig Jan havde fundet en 1k og en adult kaspisk måge! Billederne af disse ses her.

1k afvigende sølvmåge omtalt i teksten. klik for flere. Foto SRS

En meget meget fin kaspisk måge med alt hvad der dertil hører. Salthammer fundet af Jan efter turen. Foto Sune Riis Sørensen

Med venlig hilsen Sune