Lille Fluesnapper ynglende på Christiansø

Lille fluesnapper. Foto Mogens T. Kofod

Lille Fluesnapper. Foto Mogens T. Kofod (klik for at se flere billeder)

4. juni melder Sebastian Klein en Lille Fluesnapper på Christiansø på DOF Basen. Dagen efter melder han at der er to. Det samme noterer Hanne Tøttrup og David Nestved fra den 11. juni. Herefter er der en enkelt observation, samtid med at der er rygter om at den er ynglende. Da jeg kom til øen fra den syvende til fjortende august, møder jeg Oluf Lou, som har været der det meste af sommeren og har hørt dem dagligt. Har også set dem med unger, selvom det er meget vanskeligt, da de fouragererer i det inderst at det allertætteste krat, med forkærlighed for tornebuske.

Det var en meget regnfuld uge, hvor jeg satte mig for at undersøge sagen nærmere. De var nemme at finde på stemmen og blev dagligt observeret mellem Hertugindens bastion og Bielkes Batteri, men også i Kongens Have og Mindet. Familien fouragerede sammen lidt a.la. et mejsetog med mindst en af de gamle og mindst fire unger. De var ikke udpræget sky, men altid i rastløs bevægelse og meget svære at fotografere. Hunnen havde en lys gulbrun bug, hannen en begyndende svagt orange tonet strube.

Med disse billeder håber jeg at kunne dokumenteret Lille Fluesnapper som ynglende på Christiansø 2011. Sidst det skete var i 1967, et yngleforsøg i 2008, blev aldrig dokumenteret.

Mogens T. Kofod