Lækker sildemåge på Nexø havn

Østersøsildemåge 1k. Bemærk det meget spinkle indtryk, langstrakte bagparti, lyse/mørke kontrast ml. hoved og ryg. Nexø Havn 3. dec. 2009. foto Sune Riis Sørensen

Østersøsildemåge 1k. Bemærk det meget spinkle indtryk, langstrakte bagparti, lyse/mørke kontrast ml. hoved og ryg. Nexø Havn 3. dec. 2009. foto Sune Riis Sørensen

Langt fra et almindeligt syn er Østersø sildemågen (Larus fuscus fuscus). Der bliver færre og færre af dem og mange spår dem som en race på vej mod uddøen. På nuværende tidspunkt er hovedparten af de baltiske sildemåger trukket langt syd på og det er således højst usædvanligt at se dem her i vintermånederne. Det er dog problematisk at skelne racerne og nogle vil mene umuligt. Ungfuglene er omend muligt endnu sværere at bestemme med sikkerhed og mange karakterer må vurderes og vægtes. Generelt er østersøsildemågen en meget spinkel og fin måge hvor især vinger og bagparti synes langt og udtrukket. Dette jizz er ret afgørende men skal suppleres med yderligere karakterer.

Østersøsildemågen vise ofte et ret sort hvid indtryk hvor hovedet ofte synes meget lyst. Her vil nordsøsildemågen/britisk sildemåge vise et mere gråmeleret grumset indtryk. Østersøsildemågen fælder noget senere end nordsøsildemågen hvilket også er en vejledende karakter til at sandsynliggøre adskillelsen. Denne måge stod på Nexø havn den 3 dec. 2009 og vakte med det samme opmærksomhed ved det meget lille og fine indtryk den gav. Påfaldende er de mørke næsten ensfarvede skulderfjer, de mørke tertialer, det lyse hoved sorte næb og meget langstrakte bagparti. Da fuglen rejste sig forstærkedes indtrykket men dog var synes benene ekstra lange hvilket ikke så ofte kædes sammen med østersøsildemågen. Jeg måtte se undervinger og overgump og listede langsomt lidt tættere på. Fuglen lettede og gav mulighed for disse fotos. Østersøsildemågen bør have lyse eller lysere centre af undervingen og dette viser billederne også skønt det ligger i den mørkere ende af skalaen. Det kan anbefales at læse den diskussion der for nylig har været vedr. også en 1k østersøsildemåge i Rødvig havn ved Stevns. De to fugle vil gøre det nemmere at forstå hvorfor denne fugl ligner en østersøsildemåge så meget at jeg godt tør kalde den det.

Sune Riis Sørensen suneriis@gmail.com