Invitation til at være med til at kortlægge og optælle overnatningspladser for Hættemåger og Stormmåger i julen 2010

Hættemåger - foto Jan Skriver

Hættemåger - foto Jan Skriver

Danmarks er sammen med den vestlige del af Østersøen er kerneområde for fældende og overvintrende Hættemåger og Stormmåger. Men der er aldrig foretaget nogen koordineret optælling af disse almindelige fugle, idet de findes stort set overalt. Men især om vinteren optræder de koncentreret på traditionelle overnatningspladser, hvor de er forholdsvis lette at tælle.

Derfor beder vi nu alle om at være opmærksomme på disse koncentrationer i julen 2010 og optælle så mange af dem som muligt indenfor dagene fredag den 24. december – søndag den 2. januar.

Julen er valgt, fordi de fleste har fri og kan besøge sådanne lokaliteter sidst på eftermiddagen, hvor fuglene samles og stadig kan tælles.

Da en sådan kortlægning og optælling af vintermåger som nævnt aldrig har været foretaget før, er formålet først og fremmest at skaffe ny viden om en ofte ringeagtet fuglegruppe.
Alle observationer indtastes i DOF Basen eller sendes direkte til hans.meltofte@dof.dk

Hans Meltofte