Hvidvinget måge på Bornholm efter 18 år

Hvidvinget måge på Nexø Havn

Hvidvinget måge på Nexø Havn - foto Sune Riis Sørensen

Endelig blev det igen Bornholms tur til at få besøg af hvidvinget måge. Dermed blev det til 18 år uden arten på Bornholm. Arten er i denne periode set med års mellemrum på Christiansø (1.maj 1992, 13 maj 1995, 16. april 1996, 15.maj 1997 og senest den 5.maj 2008).

Denne 2k hvidvingede måge i sin første vinterdragt blev fundet torsdag eftermiddag (12/2 -2009) ved Bornholms Lakseklækkeri hvor den rastede med ca. 30 andre måger på havnekandten. I dagene op til var vejret præget af hård nordøstenvind og mange brislingefiskere lå i havnen for at losse skidtfisk. Måske har dette trukket den labre måge med ind. Dagen og dagene forinden udemærkede sig ved utroligt mange måger i havnen.

Trods manglende mobiltelefon fik jeg sat en rundringning i gang og kort efter blev fuglen også set af Anders Hartmann og Mogens Kofod. Desværre blev Hanne og David ikke belønnet for deres aftenryk til havnen for at se mågen. Dagen efter mødtes Klaus Hermansen, Anders Hartmann, Johanna Hartmann, Hanne Tøttrup og undertegnede for at genfinde kræet. Vinden havde over natten lagt sig helt og alle måger var nu strøget til havs. Vi kunne ikke genfinde den Hvidvingede måge trods flere timers eftersøgen og konklusionen blev at den desværre nok var trukket ud med de øvrige måger.

Efter publiceringen af Nexø-mågen på www.netfugl.dk har en svensk mågemester (David Erterius) bemærket den store lighed mellem nexø-mågen og den svenske hvidvingede måge som er set gennem vinteren i Nogersunds havn beliggende i Listerlandet i det sydvestlige Blekinge. Her ses den første gang den 29. november 2008 og indrapporteres så sent som den 2. februar 2009. Billeder af fuglen fra Sverige kan ses her:
http://www.artportalen.se/artportalen/gallery/images.aspx?art=405&art_leaf=True&landskapid=2

Sune Riis Sørensen