Hvad gør jeg hvis jeg finder en ringmærket fugl?

Nyligt ringmærket Lundsanger - foto Thomas Christensen

Nyligt ringmærket Lundsanger - foto Thomas Christensen

Oplysninger om alle ringmærkede fugle varetages i Danmark af Zoologisk Museum.

Zoologisk Museums Ringmærkningscentral indsamler data fra Danmark, Færøerne og Grønland.
Samlingen indeholder ringmærkningsdata for i alt 3,5 millioner fugle så vel som information om ca. 120.000 genfund. Det årlige antal ringmærkede fugle varierer mellem 70.000 og 100.000.

Ringmærkningsdata indsamles stadig manuelt men størstedelen af informationerne om genfundne fugle registreres elektronisk.
For Danmarks vedkommende foreligger der ringmærkningsdata fra 1889 til i dag mens data fra Færøerne og Grønland er blevet registreret fra 1923 og 1926.

På Ringmærkningscentralens hjemmeside kan du fx læse hvad du gør, hvis du finder en ringmærket fugl.

Læs mere her (linken findes også under “Fugle” i menuen)