Høgeørn på Klippen

Vandrefalkeunge - foto Mogens T. Kofod

Klik på foto og se de billeder Jens Søgård nåede at få af høgeørnen. Foto Jens Søgård

Med det erklærede mål at finde sjældne fugle på Bornholm i pinsen, besluttede Morten Kofoed Hansen (MKH) og undertegnet (RS) os for at samle et hold. Da vi havde prøvet det samme sidste år, valgte vi at spørge de samme folk, Henrik Kristensen (HKR) ville gerne med igen, men Andreas Bruun Kristensen (ABK) valgte at hoppe fra. Dette efterlod plads i bilen hvorfor Ib Jensen (IBJ) og Jens Søgaard Hansen (JSH) blev indbudt til mandehygge og fugle på klippen.

Det blev hurtigt klart at vi skulle ha base i Boderne hvor MKH er medejer af et lækkert sommerhus.

Fredag-aften var der afgang fra København, og lidt før Ystad sås en Sort glente, måske et varsel om hvad der ventede.

Vel ankommet til Rønne omkring midnat, besluttede vi at køre direkte til sommerhuset. Med vinduet rullet ned, fandt HKR en Engsnarre der crexede på marken ved Boderne, nu var det kun at håbe at det ikke ville blive turens bedste fugl.

Lørdag morgen var vi lidt sent ude af starthullerne, 06.30 trillede vi østover, vi delte os i to hold, et hold luskede Årsdale området, mens et andet valgte Svaneke. Det blev ikke til de store overskrifter kun to Karmindompapper blev lokaliseret, så vi besluttede at få os en god frokost i Årsdale.

Da frokosten var indtaget var temperaturen høj og vi snakkede om at køre hjem til en lille middagslur, for senere at skulle finde Buskrørsanger et eller andet sted på øen. Omkring km 27 blev vi i bilen opmærksom på nogle rovfugle på himmelen, den nederste var en Rørhøg, men hvad var det der lå over den? MKH udbrød at hvis det var en krage der mobbede den, ja så var den godt nok stor. Bilen blev hurtigt kastet ind til siden og inden jeg nåede ud af den, hørte jeg &#8221ØRN&#8221, &#8221Det er en af de sjove&#8221 og &#8221Det ligner sgu en Høgeørn&#8221. Ganske rigtigt en 2k Høgeørn blev mobbet af en Råge lige over vores bil, den fløj langsomt imod NV, hvor fuglen blev tabt langt inde over Almindingen klokken 12.42. HKR mente at det var tid til at få sig en kold øl i sommerhuset, noget der ikke mødte den store modstand os imellem.

Fuglen Søndag den 12/06 genfundet inde over Paradisbakkerne hvor den kortvarigt blev set lidt før klokken 10, og igen blev set i godt 20 minutter lidt før 16.00. I dagene efter er der få iagttagelser hvor høgeørnen kunne være set men ingen sikre obs. Morten Schwennesen har en obs den 11/6 som kunne være fuglen og her set ved Vang – hans beretning kan læses her

Bornholm er en stor ø for en fugl som Høgeørnen, og den kan sagtens stadig være på øen, og i så fald bliver hos jer sommeren over.

Med de bedste sommerhilsner fra Rasmus Strack