Halsringmærket Sangsvane på Bornholm

Halsringmærket Sangsvane - foto Hans Fæster

Halsringmærket Sangsvane – foto Hans Fæster

I denne vinter har der været usædvanlig mange sangsvaner på Bornholm. Flere gange i december er der konstateret mindst 100 og måske i alt 120 rastende, især syd og nord for Rønne. Og på et af billederne fra Højegårdsvej lyser 83 op på en af de korteste eftermiddage.
Siden den 21. januar er der nu også dukket en halsringmærket sangsvane op, mørkeblå ring 3H59. – Og jeg har prøvet å finde et mønster i den historie som de indtil videre 35 aflæsninger af denne ring (jf. http://www.geese.org/Ganzen/index.jsp?language=DK) kan fortælle.

Det viser sig at den er blevet ringmærket ved en lufthavn i Litauen 11. august 2011. Datoen angives som dens fødselsdag, så dens forældre er vel lokale ynglefugle. Den blev samtidig forsynet med en metalring om det ene ben, – og man konstaterede åbenbart også dens køn: det er han.

Siden er halsringen blevet aflæst mange gange, og det viser sig den i sine første to år har pendlet mellem Litauen og Lolland-Falster:
Efter fire aflæsninger i Litauen i efteråret 2011 (med den sidste 30. oktober) dukkede den 29. februar 2012 op ved Marrebæk på Falster, hvor ringen også blev aflæst 1. marts. Fra 13. marts var den tilbage i Litauen, hvor den blev set yderligere ti gange frem til 18. maj. Og 28. maj var den sammen med en flok “trækkende” sangsvaner i Virolahti i det sydøstligste hjørne af Finland.
Hvor de var på vej hen og hvor 3H59 opholdt sig hele sommeren og efteråret i 2012, melder historien ikke noget om. Men 21. 12. 2012 dukker den igen op i Danmark, denne gang på Lolland hvor den er meldt i alt 11 gange i løbet af vinteren og foråret, sidste gang 18. marts 2013. – Og 14. april er den tilbage i Litauen.

Rastende Sangsvaner på en mørk vinterdag ved Højegårdsvej - foto Hans Fæster

Rastende Sangsvaner på en mørk vinterdag ved Højegårdsvej – foto Hans Fæster

Hele sommeren og efteråret 2013 er der igen ingen meldinger. Men jeg gætter på at den havde været i Litauen – og været “hjemme” – siden april, (og måske også var der de sidste syv måneder af 2012). For 19. december 2013 og 16. januar 2014 er den meldt præcis samme sted i Litauen som i april.

Fem dage senere viser det sig at 3H59 at har forladt Litauen og brudt mønsteret fra sine to første vintre ved ikke at flyve helt til Lolland-Falster, men at den lige nu pendler – mellem Sorthat og Udkæret:
21. januar blev den set af Carsten Andersen i Udkæret, 22. januar af mig ved Højegårdsvej i Sorthat, og igen af mig den 23. januar i Udkæret.
Det ændrede mønster kan hænge sammen med at det i år først blev rigtig vinter efter nytår. Og 3H59’s historie kan vel bidrage til en forklaring på hvorfor så mange af dens artsfæller har slået sig ned her på øen denne vinter.

Se i øvrigt Carsten Andersens historie om en halsringmærket pibesvane mellem 31 andre i Udkæret den 14. april 2013: http://www.dof-bornholm.dk/observationer/en-mellemlanding-ved-udkaeret/

Hans Fæster