Fugle pĂĄ Bornholm 2007

Foto fra rapporten. Svaleklire ved Nexø Havn fyldområde - foto SRS

Foto fra rapporten. Svaleklire ved Nexø Havn fyldområde - foto SRS

Så er årsrapporten for 2007 endelig sendt til trykning. Efter en sidste kraftanstrengelse blandt rapportens skribenter er det lykkedes at få de sidste stumper på plads. 166 sider pakket med information om øens fugleliv gennem et helt år er nået første skridt på vejen til foreningens medlemmer.

I det kommende nummer kan man glæde sig til en bearbejdning af over 25.000 bornholmske iagttagelser fra alle afkroge af vores ø! Effekten af en mild vinter bliver tydelig, når man ser på det lave antal overvintrende fugle. En regnvåd juli giver sig også udslag i et forrykket returtræk, for mange af de arter som passerer øen på vej sydover. Der er desuden omtale af tre nye arter for Bornholm. Selvfølgelig også en sammenfatning af vores andre 240 mere eller mindre almindelige arters forekomst på i alt 316 lokaliteter i 2007.

Hvor mange sølvhejrer gæstede øen? Fortsatte fremgangen for skarverne i Hundsemyre? Hvor mange knarænder ynglede? Fik de røde glenter unger på vingerne? Hvilke otte ternearter observeredes på Bornholm? Hvor kunne man opleve ”sort sol”? Hvor blev der set 400 stenpikkere på en gang? Hvor mange grønsisken blev det egentlig til under det rekordstore træk? Disse spørgsmål bliver alle besvaret i ”Fugle på Bornholm 2007”.

Rapporten er i øvrigt udsmykket med flere ikke tidligere publicerede flotte billeder udført af Anette Sonne og Ben Woodhams. Så der er god grund til at se frem mod udgivelsen som gerne skulle ske i hvert fald inden jul.

Carsten