Efterårsgæster på Hammeren

Stor tornskade. Foto Carsten Andersen. Klik på foto og brug pilene til at se flere fugle fra Hammeren

Stor tornskade. Foto Carsten Andersen. Klik på foto og brug pilene til at se flere fugle fra Hammeren

I øjeblikket besøger en del forskellige fugle øen, efter det er blevet koldt nordpå. Nogen skal langt endnu, andre er næsten fremme og nogen bliver her måske, til foråret atter kommer. En lille flok mørkbugede knortegæs holdt 28. oktober til i og på klipperne i bugten lige nord for Sandvig. De kommer fra det nordligste Sibirien og skal til kanalegnene for at overvintre. Heldigvis har flere års jagtfred gjort dem tillidsfulde. Man kan nyde dem på ganske nært hold og kun da en hundelufter kom forbi, var de for alvor på vagt.

Stor gråsisken ser ud til at optræde i større tal end normalt og flere småflokke slår sig ned på Hammerknuden. De er birkefrøspecialister og ses især, når birketræerne i det nordlige Skandinavien har sat færre frø end normalt.

De to seneste gange jeg har været på Hammeren, har en smuk stor tornskade holdt til lidt sydvest for Salomons Kapel. Den bliver sandsynligvis i området, hvis ikke vinteren bliver for hård og der ellers er føde nok. Disse fugle opretholder et territorium på deres overvintringsplads, så det er sjældent, man ser mere end en af gangen.

Herudover er der stadig et mylder af drosler på Hammeren foruden små korsnæb, dompapper og rødhalse.

Carsten Andersen