Drosselrørs´og flodsanger ved fyret

Drosselrørsanger som den så ud i morges kl 9 hvor den sang neden for fyrhaverne. Foto SRS

Drosselrørsanger som den så ud i morges kl 9 hvor den sang neden for fyrhaverne. Foto SRS

I tågen omkring fyret ved Svaneke fandt HKr, RS, MKH og ABK i morges en drosselrørsanger i krattet nedenfor fyret. Dette gjorde naturligvis at flere fuglefolk valgte at aflægge lokaliteten et besøg og dette gav bonus… AHH og HTø fandt ud over drosselrørsangeren i løvskoven neden for campingpladsen også en syngende flodsanger. Flodsangeren sang sin karakteristiske mekaniske summen i flere lange serier men viste sig ret ustabil i løbet af dagen mht. sangaktivitet. Flere nåede dog at høre den i dagens løb og mon ikke i morgen tidlig eller i aften er et godt bud på at høre disse sjældne sangere. Flodsangeren sad hen på eftermiddagen i det blandede krat ud til stien ved metalbommen lige 20 meter øst for kiosken “øst for paradis”.