Alle gode gange tre!

For tredje år i træk har Perleuglen ynglet på Bornholm i en af de opsatte perleuglekasser.

Da et par medlemmer af uglegruppen den 11. april var rundt med hulkameraet for at checke perleuglekasserne i de midtbornholmske skove, lĂĄ der en hun i den kasse, som ogsĂĄ blev benyttet for to ĂĄr siden.
Ved efterfølgende granskning af videoen, der var optaget, kunne man tydeligt se, at der var noget hvidt, der bevægede sig neden under hunnen, altså var et eller flere af æggene allerede klækket.

Ringmærkningsafdelingen på Zoologisk Museum havde i år også ønsket at perleuglehunnen skulle ringmærkes, så nu skulle der handles hurtigt, eftersom hunnen kun er i kassen indtil ungerne er et par uger gamle og ringmærker Klaus Dichmann skulle hentes til Bornholm fra Sønderborg.
Heldigvis kunne Klaus komme fem dage efter og den 16. april troede vi så, at hunnen skulle ringmærkes, men… Det viste sig, at der allerede sad en ring om benet på hende og at hun var ringmærket som unge i selvsamme kasse i 2009!

Perleugleunge - foto Gerd Bonnesen (klik pĂĄ foto for at se mere)

Perleugleunge - foto Gerd Bonnesen (klik pĂĄ foto for at se mere)

Nede i redekassen var der seks unger af vidt forskellig størrelse med et aldersspænd fra ca. 3 dage til 13 dage. Ud fra ungernes alder og Klaus’ mulighed for at komme til øen igen blev ringmærkningen af ungerne sat til den 27. april.

Stor var spændingen, da låget blev løftet af kassen. Den viste sig at indeholde 4 unger, 3 pænt store og en lille. Klaus ringmærkede den største samt den mindste og David Nestved, der har fået ringmærkningslicens til at ringmærke Perleugler, satte ring på de to øvrige. Til en evt. kommende ringmærkning af Perleugler fremover er det David, der må udføre denne uden at vi behøver at hente hjælp ”udefra”.
Ved kassecheck med hulkameraet den 13. maj var der kun en unge tilbage og mandag den 16. maj var kassen tom!

En mere udførlig beretning om perleugleringmærkningen kommer i ”Gaddisijn” i næste nummer.

Hanne Tøttrup