Afrunding af Operation Perleugle

Fra arrangørernes side vil vi gerne sige en stor tak til alle jer, der deltog i Operation Perleugle 2009. Det være sig alle fugle- og ugleinteresserede, som aktivt tog del i eftersøgningen, men også alle de IT-ansvarlige i DOF og lokalafdelingerne, som gjorde det muligt at formidle budskabet ordentligt ud, samt skabe et overblik over, hvor og hvad der blev hørt de pågældende 2 aftener.

I første halvdel af ”operationen” dvs. d. 7. februar (pĂĄ Bornholm den 13. februar), var vejret ikke rigtig med os. Enkelte mĂĄtte opgive lytteturen i skoven pga. regn, som i aften-timerne trak over store dele af Danmark, medens andre f.eks. i Sønderjylland kunne gĂĄ rundt i bla. Frøslev Mose ved mĂĄnelys og stille vejr, – med den store hornugles tuden i det fjerne.

I anden halvdel af ”operation Perleugle”, der fandt sted d. 7. marts, var vejrguderne heldigvis med os, og mange nød traveturen i den mørke skov.

Resultatmæssigt gav eftersøgningen ikke den helt store gevinst, men der blev da hørt en enkelt perleugle på Bornholm. Mellem de to datoer er der hørt 3 syngende hanner i henholdsvis Nordjylland, Sønderjylland og på Sjælland. Under alle omstændigheder var ”Operation Perleugle” en stor succes, idet et stort antal skove, jævnt fordelt over landet, blev undersøgt,- og herved er med til at give et øjebliksbillede af perleugleforekomsten i DK. Natugle og stor hornugle blev også hørt flere steder i landets skove, så lidt ”tuden” fik man da i ørene.

Uden for landets grænser har ”Operation Perleugle” ogsĂĄ vakt stor interesse. Især har Uglegruppen i Schleswig-Holsten, Landesverband Eulen-Schutz in Schleswig-Holstein e.V. været meget glade for at fĂĄ vores resultater. I Holland er arrangeret lignende ”lytteture”, som har givet overraskende resultater. Her taler man om over en fordobling af syngende hanner – fra 2 i 2008 til hele 6 hanner i 2009.

Venlig hilsen

Arrangørerne
Sanne Busk, Thomas Vikstrøm og Klaus Dichmann,
Caretakerprojektet & Uglegruppen
Af Sanne Busk, 2009-03-15 08:09