Nexø Sydstrand

Aktuelle observationer

De sidste 30 dages observationer for lokaliteten

Beliggenhed og adgangsforhold

Nexø Sydstrand - foto Thomas Christensen

Nexø Sydstrand - foto Thomas Christensen

Nexø Sydstrand strækker sig fra Nexø Havn og ca. to kilometer sydpå til Balka.
Man kan gå eller cykle, enten fra Nexø eller Balka, eller man kan køre direkte til fugletårnet ad en lille vej ca. 250 meter fra bygrænsen fra landevejen.
Stedet er velegnet til en spadseretur eller et ophold i FugletĂĄrnet, hvor der er gode oversigtsforhold.
Området er et vildtreservat, hvor færdsel foran hegnet på stranden er forbudt.

GPS koordinater: 55.054278 N – 15.125608 E

Naturtype

Nexø Sydstrand er et lavtvandet kystområde, karakteriseret af vandrette sandstensbænke.

Fugle

Gravand - foto Thomas Christensen

Gravand - foto Thomas Christensen

Rastende måger og ænder ses hele året, ellers er stedet særlig kendt som en fin lokalitet for rastende vadefuge, ænder og småfuge. Ynglefuglene tæller Blishøne, Toppet Skallesluger, Knarand og Strandskade.
Her ses altid årets første Gravand i januar, og i vintertiden kan der være mange Knarand og Krikand på det lave vand, hvor man længere ude ser Hvinand og Stor Skallesluger.
Alle de almindelige vadefugle ses her, men også de mere sjældne lader sig beskue. Det på så tæt hold, der næppe findes en lokalitet i landet, hvor man kommer nærmere på rastende vadefugle.

Arter set pĂĄ lokaliteten.

Andre seværdigheder.

Området hænger direkte sammen med det bagvedliggende Fersksø og Nexø Lystskov. Mod syd fortsætter det i Balka strand og mod Nord direkte ind i opfylningen og Nexø Havn.
Nær ved findes også en række gamle skanser og på Balkalyngen spor af røsegrave.

Kort over lokaliteten

Kortet viser vildtreservatets udstrækning og placering af fugletårnet.