Rydning i forbindelse med flexboliger i Svaneke – opf√łlgning…

Forfatterne til notatet om rydning af fredskov i Svaneke Nordskov orienterer nedenfor om forl√łbet af korrespondancen med Kommunen.

Forl√łbet af debat vedr. planer om rydning af fredskov i forbindelse med byggeri p√• den tidligere campingplads p√• M√łllebakken, Svaneke.

Fouragerende munk - foto Mogens T. Kofod

Fouragerende munk – foto Mogens T. Kofod

Der blev i 2015 fremlagt planer for bygning af et st√łrre antal boliger p√• den tidligere campingplads ved M√łllebakken i Svaneke. Bygherren har pr√¶senteret en r√¶kke tegninger og dertil √łnsker til rydning/udtynding af nogle af de tilst√łdende omr√•der, der bl.a. omfatter Svaneke Nordskov, som er et fredskovsomr√•de.

Fredningsdeklarationen for Svaneke Nordskov er fra 1959 og omtaler bevaring af naturtilstanden i skoven, som p√• fredningstidspunktet var t√¶t bevokset med busk og tr√¶vegetation. Da bygherrens √łnsker om rydning af tr√¶- og buskv√¶kst p√• det fredede areal ikke er forenelige med bevaring af naturen i omr√•det, udarbejdede Mogens T. Kofod og Kurt Buchmann fra Svaneke i juni m√•ned 2015 et notat, som fremsendtes til Danmarks Naturfredningsforening lokalbestyrelse. Heri omtaltes bevoksningens store betydning bl.a. for fuglelivet i omr√•det. Ligeledes understregedes det, hvorledes rydning af vegetationen vil f√• katastrofale konsekvenser for dyrelivet. Man havde efterf√łlgende besigtigelse af omr√•det d. 18. juni 2015 med deltagelse af DN og de to forfattere til notatet.

Lille Flagspætte i Svaneke Nordskov - foto Mogens T. Kofod

Lille Flagspætte i Svaneke Nordskov Рfoto Mogens T. Kofod

Sp√łrgsm√•let om fredskoven er tillige blevet diskuteret i bestyrelsen for Byforeningen Svanekes Venner, som ikke har vedtaget en officel stillingtagen til projektet. Bestyrelsesmedlem Bente Frederiksen fremsendte d. 30. august 2015 notatet til almindelig orientering af kommunens repr√¶sentant p√• omr√•det, Ilsebil Hansen, som efterf√łlgende replicerede p√• henvendelsen i to mails.

Det blev s√•ledes i seneste mail af 9. september 2015 meddelt, at kommunen ikke i √łjeblikket har aktuelle planer i omr√•det, men at man er indstillet p√• at inddrage relevante personer i videre diskussion om arealets fremtid.

Mogens Kofod og Kurt Buchmann