Nyt fristed til fuglene!

Fuglev√¶rnsfonden opk√łber nyt naturomr√•de p√• Bornholm

Så er der godt natur- og fuglenyt.

Is√¶r for de hulerugende arter som fx huldue, r√łdstjert og stor flagsp√¶tte. De kan nemlig for alvor kalde Svartingedalen p√• Bornholm for deres, n√•r Fuglev√¶rnsfonden erhverver st√łrsteparten af omr√•det som sit 22. naturreservat den 1. november.

pressemeddelelse-svartingedal

Svartingedalen er en stor skovbevokset spr√¶kkedal, hvor en del af de mange l√łvtr√¶er er op til 300 √•r gamle. Skoven har en h√łj diversitet, b√•de hvad ang√•r antal af ynglesteder og udbuddet af insekter og flora, som danner et godt grundlag for mange fuglearter. Udover omr√•dets store naturrigdom, er det en optimal ynglelokalitet for hulerugende fugle.

“N√•r vi k√łber et nyt naturreservat i Svartingedalen, er det blandt andet for at kompensere for den mangel p√• √¶ldre skov med ynglemuligheder for netop de fugle, der ruger i hule tr√¶er”, fort√¶ller Kristian Dammand Nielsen, direkt√łr for Fuglev√¶rnsfonden. “Mange steder er denne type af ynglelokalitet nemlig j√¶vnet med jorden, hvilket betyder at mange af disse fugle generelt er i tilbagegang.”

Bevarelse og udvikling af dyrebar natur

R√łdstjert - foto Albert Steen Hansen

R√łdstjert – foto Albert Steen Hansen

Med k√łbet vil Fuglev√¶rnsfonden sikre, at den dyrebare natur i omr√•det bevares. En ekstensiv naturforvaltning af skoven igangs√¶ttes i samarbejde med Bornholms Regionskommune, og der skal oprettes en frivillig arbejdsgruppe af lokale naturinteresserede.

M√•let med forvaltningen vil v√¶re at beskytte og udvikle det fine og varierede plante- og dyreliv i skoven ‚Äď specielt med henblik p√• at √łge diversiteten i skovens fugleliv og med h√•b om at gavne ynglefugle som broget fluesnapper, r√łdstjert, sp√¶tmejse, ravn, huldue, r√łd glente, stor flagsp√¶tte, dueh√łg og mange flere.

Bagge √•, der l√łber igennem dalen, skal sikres et rent og naturligt forl√łb, kreaturer skal uds√¶ttes til gr√¶sning for at sikre det lys√•bne gamle engomr√•de. V√¶ltede tr√¶er f√•r lov at blive liggende til gavn for insekter, svampe, planter og fugle. √ėnsket er, at st√łrstedelen af skoven forbliver i udvikling til ur√łrt gammel naturskov.

K√łbet er kommet i stand takket v√¶re ejendomsm√¶gler Silva Estate:
“Vi er glade for at kunne formidle netop denne type kontakt mellem k√łber og s√¶lger, der p√• fornemmeste vis opfylder begges √łnsker om at komme naturen mest muligt til gode”, udtaler ejendomsm√¶gler og direkt√łr for Silva Estate, Jesper Just Nielsen.

Natur for alle

Huldue - foto John Larsen

Huldue – foto John Larsen

Alle bes√łgende er velkomne og har adgang via en sti i dals√¶nkningen, som giver oplevelsen af at g√• i en t√¶tbevokset urskovslignende natur. √Öen snor sig langs med stien, og sm√• gangbroer s√łrger for, at man kommer t√łrskoet igennem. Undervejs m√łder man v√¶ltede tr√¶er og store gamle tr√¶er er smukt bevokset med vedbend og vild kaprifolie.

Svartingedalen er tidligere været et attraktivt udflugtsmål. Udover den smukke natur, byder den også på nogle meget fine kulturhistoriske oplevelser, fx i det gamle stenbrud og ved den store jættebold.

“Det er vores h√•b, at vi kan supplere og udvikle nogle publikumsfaciliteter, der formidler de naturv√¶rdier, der findes her, samtidig med at vi vil tage vare p√• det gode fugleliv”, siger Kristian Dammand Nielsen.

Pressekontakt

Kristian Dammand Nielsen, direkt√łr i Fuglev√¶rnsfonden, tlf. 2345 2948
S√łren Ring, naturforvalter og biologisk medarbejder i Fuglev√¶rnsfonden, tlf. 5190 4397

 

 

Fakta РFugleværnsfonden

Fuglev√¶rnsfonden er den 3. st√łrste private forvalter af st√łrre naturomr√•der i Danmark, n√•r det g√¶lder samlet arealst√łrrelse med rene naturform√•l.

Fonden er etableret i 1966 af Dansk Ornitologisk Forening, som en selvst√¶ndig almennyttig fond med det form√•l at forbedre den danske natur med fokus p√• s√•rbare fuglearter. Dette realiseres ved opk√łb og naturgenopretning af naturomr√•der, helt udenom politiske interesser. Fondens opk√łb finansieres prim√¶rt af fugle- og naturinteresserede st√łtter i form af arv, st√łrre og mindre donationer samt i samarbejder med andre fonde, EU-tiltag og kommuner.

Med k√łbet af omr√•det i Svartingedalen forvalter Fuglev√¶rnsfonden nu 978 hektar fordelt p√• 22 reservater over hele Danmark.

Fakta – Svartingedalen

Det opk√łbte naturomr√•de er p√• 27 hektar og er et omr√•de i en af Bornholms frodige spr√¶kkedale, der ligger √łst for Hasle.
Udover de mange hulerugende fugle, huser området ravn samt en lang række andre arter, primært skovfugle. Den farverige og eksotiske pirol er registreret en enkelt gang i 2017.

Den i dag n√¶sten totalt ukendte dal var engang en af √łens absolutte turistattraktioner. Og ikke uden grund. Ad en natursti vandrer man f√łrst gennem en smal dal med h√łje klippesider p√• begge sider, hvorefter omr√•det √•bner sig lidt mere, og p√• en skr√•ning ligger en s√•kaldt j√¶ttebold ‚Äď en k√¶mpestor vandreblok, som en svensk j√¶tte kastede efter Clemens Kirke, men ramte ved siden af! Den skjulte dal rummer et paradis af fugle, sommerfugle og andre dyr samt sp√¶ndende flora, som fx naturlige forekomster af liden l√¶rkespore, tyndakset g√łgeurt og tre forskellige slags anemoner.