Naturen får det svært med “Grøn Vækst”

Endeløse kornmarker levner ikke mange levemuligheder for dyr og fugle - foto Thomas Christensen

Endeløse kornmarker levner ikke mange levemuligheder for dyr og fugle - foto Thomas Christensen

Med regeringens netop vedtagne aftale om “Grøn Vækst” vil naturen blive endnu mere trængt end den allerede er i dag.
Mangfoldigheden og biodiversiteten ofres til fordel for kornørkener og energiafgrøder på de dyrkningsfrie arealer.
“Grøn vækst” giver meget ringe levemuligheder for det åbne lands dyreliv.
Så “en tur på landet” kan blive en kedelig oplevelse i fremtiden.

Læs mere på nedenstående links:

DOF’s formand Christian Hjorth kommentarer til “Grøn Vækst” i Jyllandsposten:
’Grøn Vækst’ truer naturen

Biolog Michael Stoltzes blog på Politikens hjemmeside
Grøn Vækst gør Danmark grimmere

Se mere om den tiltagende forringelse af vores natur – blandt andet ved oppløjning af brakmarkerne
http://www.naturbeskyttelse.dk/

DOF’s kommentarer til “Grøn Vækst”
http://www.dof.dk/index.php?id=nyheder&s=nyheder&m=visning&nyhed_id=641

Thomas