Ikke alle er lige begejstrede for “Grøn Vækst”

I disse tider med Regeringens “Grøn Vækst” – læs – forarmelse af vores natur, er der heldigvis nogle der forsøger at gøre en indsats for at trække udviklingen i en mere bæredygtig retning.

Læste du artiklen i “Fugle og Natur” – “Sådan hjælper du den lille natur”?

Ellers kan du læse mere på Peder Størups hjemmeside www.naturbeskyttelse.dk, hvorfra du også kan hente artiklen.

Vil du vide mere om hvordan naturen har det?

Læs mere på Danmarks Miljøportal – http://www.miljoeportal.dk
Tematiske kort finder du her: http://kort.arealinfo.dk. Se fx hvor meget brak der nu er pløjet op, med ringere leve- og ynglesteder for fugle- og dyrelivet til følge.

Heller ikke alle landmænd er begejstrede for den udvikling landbruget i dag er inde i:

Som foreningen “Frie Bønder” selv skriver:

“Der er masser af mennesker, der vil fortælle, hvordan tingene er. Nu er der behov for nogle der vil fortælle, hvordan tingene kan blive.

Vi er en interesseorganisation, som vil arbejde for at sikre de bedst mulige forhold for de mindre og mellemstore jordbrug, uanset om disse drives som heltids-, deltids- eller fritidslandbrug.
I et samspil med øvrige beboere i landdistrikterne samt myndigheder og andre foreninger, vil foreningen arbejde for et levende landbrug, der giver gode forhold for alle beboere i landdistrikterne.”

Læs mere her

Thomas Christensen