Grøftekanten skranter

Grøftekant

Foto – Rune Larsen.

Livet i grøftekanterne har det svært på grund af gylle, gødning og pløjning og hårdhændet vedligehold.
Det går hårdt ud over dyre og plantelivet, der bruger grøftekanterne som vandreruter og trygge levesteder i det stærkt opdyrkede land.

De danske grøftekanter udgør tilsammen et areal på størrelse med Ærø og i mangel af sammenhængende natur er grøftekanterne vigtige levesteder for planter og dyr, der er knyttet til lysåbne naturområder.

Læs mere på Dansk Naturfredningsforenings hjemmeside, hvor DOF Bornholms grøftekantsundersøgelse omtales.

Linkt til artiklen pĂĄ DN’s hjemmeside