Bevar de danske enge

Bevar vore enge - foto Wikimedia

Bevar vore enge – foto Wikimedia

Der er næppe noget mere dansk end engen. Lysåben natur, hvor vind og vejr har frit spil ind over græsset og det lave vand. Æstetikken er i højsædet, når stærene flokkes, vadefuglene spankulerer rundt, mens gæs og svaner tager sig et hvil.

Regeringens lovforslag om sprøjtning og gødskning i §3 områder, udgør desværre en trussel for de danske enge. Når vi gør det tilladt at gødske og sprøjte engene, så vil den særegne natur gå tabt, og dermed vigtige levesteder for mange fugle, dyr og planter, som vi nødigt vil undvære.

Engene har en stor rekreativ værdi, de er indbegrebet af dansk natur. Desuden er de vigtige for at bevare biodiversiteten.
Derfor skal ansvarlige politikere være med til at forhindre omlægning, gødskning og sprøjtning, tilgroning, opdyrkning, tilplantning og vedvarende oversvømmelser.
Bevar de danske enge.

Læs mere her:
DOF’s hjemmeside
DOF’s Facebook side
DOF Bornholms Facebook side

Skriv under pĂĄ at bevare de danske enge her

Du kan også se teksten til lovforslaget her: Lovforslag om Ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer