Rydning i forbindelse med flexboliger i Svaneke

Lille Flagspætte i Svaneke Nordskov - foto Mogens Kofod

Lille Flagspætte i Svaneke Nordskov – foto Mogens Kofod

I forbindelse med planer om byggeri af 17 flexboliger ved det nuværende Svaneke Familie Camping, har to af lokalforeningens medlemmer fremsendt notat til kommunen.

I notatet påpeges det uheldige i forhold til fugle og dyrelivet ved den påtænkte rydning af en del af bevoksningen mellem campingpladsen og havet.

Notatet til kommunen har foranlediget en artikel i Bornholms Tidende den 4. september, hvor projektet og de negative indvirkninger dette vil have pĂĄ naturen i omrĂĄdet blev omtalt.

Herunder et kort klip fra notatet, ‎der kan læses i sin helhed her.

“Mogens T. Kofods observationer fra ejendommen pĂĄ Møllebakken, der er nabo til skoven, er dokumenteret pĂĄ Dansk Ornitologisk Forenings database (DOF-basen). Kurt Buchmann har siden juni 1996 hvert ĂĄr i juni foretaget punkttællinger for Dansk Ornitologisk Forening i omrĂĄdet, og har netop haft skoven ved campingpladsen som et optællingspunkt alle ĂĄr. Indgreb i Nordskovens naturtilstand ved f.eks rydning af buske og træer vil have en markant ødelæggende effekt pĂĄ fuglelivet.

To juvenile Gærdesangere i Svaneke Nordskov - Mogens Kofod

To juvenile Gærdesangere i Svaneke Nordskov – Mogens Kofod

Observationerne fra punkttællingerne har sĂĄledes vist en tydelig sammenhæng mellem skovning og rydning og nedgang i forekomsten af værdifulde fuglearter. Det kan i den forbindelse nævnes, at allerede foretagne rydninger omkring campingpladsen har betydet, at arter som nattergal, gulbug og karmindompap er forsvundet fra den specifikke biotop mellem campingplads og skovstien.”

‎Læs hele notatet her