Spændende foredrag om Ghana.

Spændende foredrag om Ghana - foto Carsten Andersen

Spændende foredrag om Ghana – foto Carsten Andersen

Omkring 25 medlemmer var 27. marts mødt op til en interessant aften, hvor Alex Rosendal fortalte om DOF’s projekt i det Vestafrikanske land Ghana.

Arrangementet kunne godt have fortjent flere tilhørere, for det var både velpræsenteret og rigtig spændende.

I Ghana har DOF de sidste fire år udført, hvad man må kalde grundforskning. Det har nemlig stort set været uvist, hvor vores trækfugle præcis befinder sig om vinteren. Til at starte med har man derfor uddannet lokale fugleinteressere afrikanere til at foretage indfangning af områdets fugle samt identifikation, aflæsning og ringmærkning, på linje med hvad der foregår i Danmark. Der er langt mellem de overvintrende europæiske trækfugle og endnu længere mellem de ringmærkede, så det er et projekt der kommer til at vare lang tid.

Udover ringmærkningsprojektet forsøger man samtidig at få de lokale beboere til at forstå værdien i de træer, som synes at være så vigtige for fuglelivet. Der foregår nemlig en del semi-illegal træhugst og i store dele af landet ses foruroligende få gamle træer. Forhåbentlig vil projektet på langt sigt komme til at betyde bedre levevilkår for såvel de lokale fugle som vores trækfugle.

Ud over præsentationen af projektet og trækfuglenes situation i Ghana viste Alex en række flotte billeder, fra en af de ture DOF har arrangeret til landet. Her var der vist flere der fik ’blod på tanden’ og samtidig kunne Steffen Pedersen fra Hasle bidrage med anekdoter fra en tilsvarende tur.