Oplev trækfuglenes vinterkvarter

Løvsanger i Svenskehavn - foto SRS

Løvsanger i Svenskehavn – foto SRS

Det er med stor glæde, DOF-Bornholm i morgen onsdag den 27. marts kl. 19.00 på Bornholms Centralbibliotek i Rønne kan præsentere en spændende aften i selskab med Alex Rosendal.

Han har indgående kendskab til det projekt, DOF har haft i gang i Ghana siden 2008. Her arbejdes med ringmærkning i samarbejde med Ghana Wildlife Society – specielt med henblik på overvintrende, europæiske sangfugle. En stor del af vore trækfugle er i tilbagegang, uden vi med sikkerhed ved hvorfor. Dog har det vist sig, at tilbagegangen er størst blandt de, der overvintrer syd for Sahara.

Vor viden om fuglene i vinterkvartererne er meget lille. Vi ved dårligt, hvor fuglene rent faktisk opholder sig, hvilke biotoper de foretrækker, hvad de lever af, hvilke andre arter de konkurrerer med, hvornår de ankommer og hvornår de forlader vinterkvartererne. Denne viden er uundværlig, hvis man skal planlægge en målrettet indsats for at stoppe tilbagegangen blandt vores afrikatrækkende ynglefugle.

Så kom og hør, hvor og hvordan øens Løvsangere har tilbragt vinteren. Foreningen giver kaffe/te og kage.