Operation Nexø havn

Klik på billedet og se flere billeder fra turen denne regnsnuskede januardag

Starten af turen i Jolle-havnen bag Netto. En 2k kaspisk måge (fra i sommers) blev fundet her. Klik på billedet og se flere fotos. Foto Mogens T. Kofod

Den årlige havnetur i Nexø blev holdt i et gråt og snusket januarvejr men dette til trods stod hele 25 fuglefolk klar kl 13 ved Nettos P-plads. Rammerne var således sat for en hyggelig fugletur og de mange øjne gav håb om store oplevelser på havnen.

Vi startede bag Netto i Jollehavnen hvor der ofte ses måger på betonmolen langs jollehavnen. Når man kikker måger på Bornholm er Kaspisk måge en art man skal lære at kende. Vi har, med den østlige beliggenhed, en meget stor andel af landets fund og det var det vi spejdede efter her. En gammel Sølvmåge blev diskuteret lidt men ellers kun én Kaspisk måge blandt de godt 40 sølvmåger her. Dette var en 2k og at dømme efter det meget kraftige næb (relativt) og generelt store størrelse -en han. Ungdommen, dvs. Emil og Sune 😉 gik ud på molen og fik dem til at lette så alle kunne se den Kaspiske måges mørke halebånd mod hvid overgump.


Efter Jollehavnen gik vi ud mod opfyldningen og håbede på måske at se Isfuglen der i ugerne forinden var set flere gange. Men generelt var der meget få fugle denne dag og ud over en toppet lappedykker i og uden for havnen samt 3 store skalleslugere gav turen mod opfyldningen en masse hyggelig snak. På molerne i havnebassinet stod heldigvis lidt måger og vi fandt en udfarvet Sølvmåge med sommerdragts-hvidt hoved der traditionelt leder tanken hen mod Kaspisk men denne have et typisk grovere hovedprofil, kraftigt gult næb og sølvmåge-grå ryg, ikke meget sort i hånden og kødfarvede ben hvorfor vi udelukkede både Kaspisk og Middelhavssølvmåge.

På opfyldningen var forventningerne høje for 25 mand der dannede kæde over fyldområdet måtte give mulighed for at finde mosehornugle eller enkeltbekkasin… Først tjekkede vi dog lige mågeflokken hvoriblandt Hanne fandt en gammel Kaspisk måge der desværre lettede inden vi alle så den. MEN fyldområdet er en joker-lokalitet. Der kan være godt og så kan der være dødt. Sidstnævnte var tilfældet denne dag hvor 5 bjergirisker, en gulspurv og 10 skovspurve var hvad vi så ind over området. Udenfor murene sås lidt hvinænder og to små lappedykkere. Vi satte tilbage over og så heldigvis en flot gammel Kaspisk måge på vej tilbage stående på molerne midt i havnen –måske samme som på opfyldning ½ time forinden. Den viste et ren hvidt hoved, svag gulligt smalt næb med meget lille gonysvinkel og et meget lille øje der var med lys irisk ulig den mest hyppige mørkøjede type Kaspiske måge.

Turen sluttede af ved Nexø Sydstrand. Her var håbet at genfinde svenskernes Stor Gulbenede Klire der blev set trække mod syd ved Skillinge i skåne med retning Bornholm fredag eller en stor sorthovedet måge lig den svenskerne havde fredag nær Örebro på højde med Stockholm. Det blev ved håbet og generelt var der meget få fugle ved Sydstranden denne søndag. En gammel Kaspisk måge blev fundet her også og denne viste det for arten typisk grøntonede vinterdragts næb og ren-hvide hoved samt lille mørkt øje.

Tak til alle for en super hyggelig omend lidt fuglefattig tur og håber I alle nød det trods vejret.
Mvh Jan og Sune