Stor Skallesluger – en kassesucces!

Hannen af den smukke Stor Skallesluger ses her . Klik på foto og se mere. Foto Sune Riis Sørensen

Stor skallesluger han. Foto Sune Riis Sørensen

Årsopgørelsen 2012

2012 blev ĂĄret, hvor vi fik gang i en Stor Skallesluger – gruppe pĂĄ Bornholm.

Gruppen bestĂĄr af: Morten Lilleskov Christensen, Karsten Rasmussen, Kell Olsen, Claus Gjerrild, Anders Hartmann og Jan Riis-Hansen.

Vi har bygget 35 nye kasser og havde et par stykker stående i forvejen. Alle kasser er sat op, så vi ser frem til de kommende ynglesæsoner.

Jeg var selv med til at starte projektet i 1997 sammen med ungdomsafdelingen. Der er sat kasser op i 1997, 1998 og 2000, i alt 27 kasser. Projektet kørte desværre kun til 2000, men vi nåede at registrere 3 kasser med ynglesuccces, alle på Nexø Sydstrand.

Før vi startede kasseprojektet, var der et registreret ynglefund af Stor Skallesluger på Bornholm.

I 2011 besluttede jeg sammen med Hanne Tøttrup, David Nestved og min kone Marianne , at vi ville undersøge, hvordan det stod til med kasserne. 1. maj kørte vi rundt til samtlige kasser og tjekkede dem. 4 kasser var væk, fordi træet var fældet og yderligere 4 af kasserne var så dårlige, at de ikke kunne bruges. I de resterende 19 kasser var der 14, der var beboede af Stor Skallesluger. Af de 5 kasser, der ikke var beboede, har vi valgt at nedtage de 4, fordi placeringen er for dårlig.

Vi tjekker nu kasserne med hulkamera, hvilket har gjort det meget hurtigere og nemmere.

Det var en kæmpe overraskelse, at der var så mange beboede kasser. I atlasundersøgelsen 1993-96 vurderes bestanden til 40-45 par i Danmark.

I 1993/94 blev der opsat 109 kasser i Storstøms Amt. Man konstaterede i de kommende år, at ca. en tredjedel af disse var beboede, men ca. halvdelen mislykkedes pga. prædation fra mår, et problem vi ikke har.

Vi kom lidt sent i gang med kasse-produktionen og nåede kun at hænge kasser op på Nexø Sydstrand før ynglesæsonen i 2012, så vi var spændte, da vi tjekkede kasserne efterfølgende. Vi havde igen 14 beboede kasser, deraf en rugende hun i en af de nye kasser, rigtig dejligt at se. Derudover havde vi 3 sikre ynglefund, der ikke har boet i ”vores” kasser. 21/5 havde HanneTøttrup en hun med 5 nyklækkede pull. ved Kurrehøj mellem Årsdale og Nexø og Carsten Andersen havde en hun med 3 pull. på samme sted d. 26/5. 2/6 havde Thomas Christensen en hun med 9 pull. mellem Allinge og Sandvig på sin kysttælling. 24/6 havde Karsten Rasmussen 2 ungeførende hunner ved Hasle og her havde vi kun en i kasserne. Ud over disse er der observeret ynglelignende aktivitet flere andre steder. Jeg tror at der nu er så mange Skalleslugere der er præget på Bornholm ,at vi nu ser dem søge muligheder uden for de områder hvor der er kasser, meget spændende. Efter opsætning og udskiftning af kasser i 2012 er der nu 45 kasser i stedet for de 19 der var før. Men 17 par i 2012 er en kæmpesucces.

Vores strategi har været at udbygge de områder, hvor vi har succes. Vi har hængt et par kasser op på nye steder, men det er vores mål at udbygge først, der hvor kasserne er beboede. På Nexø Sydstrand var 7 kasser beboet, der hænger nu 14 kasser. I Hundsemyre var der 3 kasser tilbage ud af 5 og de var alle beboede, nu er vi tilbage på 5 kasser. I Salene var 1 kasse beboet og en ubrugelig, nu hænger der 4 kasser. I Døndalen var en kasse beboet og en ubrugelig, nu hænger der 6 kasser. I Hasle var en kasse beboet og en ubrugelig, nu er der 5 kasser. I Snogebæk var der en beboet kasse, nu er der 7 kasser. Her har der iflg. Ole Leegård været kamp om kassen mellem flere hunner. Der hænger 1 kasse ved en lille dam på Dueodde, som ikke har været beboet. Der hænger 2 nye kasser ved Pyritsøen og 1 ved Teglkås. Vi har nedtaget kasserne ved Grisby, Smaragdsøen og Safirsøen, da vi ikke tror på disse placeringer længere. Vi er klar over, at der er andre oplagte placeringer som f.eks. Galløkken og grusgravene ved Rønne, men lige nu er det vigtigt at se, hvor mange af de nuværende kassere, der bliver taget i brug, så må vi se, hvad der skal ske bagefter.

Vi har kunnet bruge de erfaringer, vi har fået fra de kasser, vi tidligere har hængt op. F.eks. hænger flere af de nye kasser lidt længere inde i skoven, hvilket ikke ser ud til genere fuglene. Jeg har også selv set et par flyve rundt inde i skoven ved Hundsemyre, sikkert for at afsøge redemuligheder. Det ser heller ikke ud til at det generer fuglene, at kasserne hænger tæt, det gør de på Nexø Sydstrand, hvor vi havde 7 par i år.

Jeg vil gerne takke gruppen for det engagerede arbejde, de har lagt i projektet. Uden dem ville det ikke kunne lade sig gøre. Jeg vil også gerne takke foreningen for at have støttet med penge til materialer.

Jan Riis-Hansen