Stor fremgang for Perleuglen pĂĄ Bornholm!

Perleugle fra Nordvestbornholm - foto Gerd Bonnesen

Perleugle fra Nordvestbornholm - foto Gerd Bonnesen (klik pĂĄ billedet for at se mere)

Det har været en helt forrygende perleuglesæson på Bornholm i 2012 med ikke mindre end 3 ynglepar, et på Midtbornholm og 2 i statsskov på Nordvestbornholm. Derudover har ynglesuccesen betydet, at der i alt er kommet 17 perleugleunger på vingerne.

I perioden 2009 – 2011 har glæden over at have ét sikkert ynglepar på øen været stor, men at der i 2012 er fundet tre ynglepar er en meget flot fremgang og viser, at projektet med at sætte perleuglekasser op forskellige steder på Bornholm gennem en årrække har båret frugt.
Atter en gang har hulkameraet, der er et lille kamera med infrarødt lys anbragt på en lang stang, vist sin berettigelse. Ved brug af dette i perleuglekasserne blev de rugende hunner konstateret, ligesom kameraet også har kunnet vise antallet af unger og størrelsen af disse, hvorved ringmærkningstidspunkt for hunnen og ungerne har kunnet fastlægges.

Den 13. april kom ringmærker under Zoologisk Museum, Klaus Dichmann, til Bornholm for sammen med den lokale ringmærker, David Nestved, at fange og ringmærke hunnerne ved de tre kasser.
På Midtbornholm var det samme hun som i 2011 og dermed den hun, som var ringmærket i selvsamme kasse som unge i 2009. På Nordvestbornholm var ingen af de to hunner ringmærkede, så man kan kun gisne om, hvorvidt hunnerne er kommet fra Sverige under den seneste perleugleinvasion eller der er tale om ”ægte” bormholmske perleuglehunner.
Den 30. april blev 6 unger ringmærket af David Nestved ved ynglekassen på Midtbornholm. Det var et meget ensartet kuld, hvor ungerne vejede 155 g, 4 x 150 g og 130 g.
Den 3. maj blev 5 unger ringmærket af David på Nordvestbornholm. Ungerne her var ligeledes i en meget fin kondition og vejede 155 g, 145 g, 2 x 135 g og 130 g. Der var desuden et goldt æg i kassen.

Perleugleunger venter på at blive ringmærket - foto Thomas Christensen

Perleugleunger venter på at blive ringmærket - foto Thomas Christensen (klik for flere billeder)

Den 9. maj blev det andet kuld på Nordvestbornholm på 6 unger ringmærket af David. Igen var det et utrolig flot kuld og der lå 3 døde mus (heraf 2 halsbåndmus) i kassen. Der må så sandelig have været føde nok, når disse ikke var spist af 6 store unger!
Ungerne vejede 160 g, 135 g, 2 x 130 g og 2 x 120 g. Der var et goldt æg i kassen. I de 4 år, der er ringmærket perleugleunger på Bornholm er ungen på de 160 g rekordholderen!
Ved tilrettelæggelsen af ringmærkningerne i 2012 har det været en kolossal fordel at have en lokal ringmærker på Bornholm, da det ellers, af praktiske grunde, ville være svært at foretage ringmærkningerne på de mest optimale tidspunkter.

Med det perleuglemateriale, der nu er på Bornholm, bliver det spændende at følge udviklingen i de kommende år med hensyn til eventuelle nye ynglepar.
TV2-Bornholm ved Oluf Lou har optaget ringmærkningen af et af kuldene til naturprogrammet ”Ekko”, som vil blive sendt den 21. maj.

Hanne Tøttrup