Spætte begynd – spætte slut

Gravand - foto Carsten Andersen

Gravand - foto Carsten Andersen

Denne mystiske overskrift dækker over mit referat af “Ud i det grønne”, der fandt sted søndag den 9. maj 2010. I øvrigt mors dag, men det kan nu ikke være forklaringen på den ringe tilslutning. Vi var 3 såkaldte ledere fra ekskursionsudvalget, og derudover havde kun 4 gnedet søvnen ud af øjnene.

Nå, ingen grund til at tænke mere på det. Men os syv fik en rigtig fin morgentur med masser af fugle og endda et par rigtig sjove/fine arter, som jeg vil vende tilbage til.


Fra busterminalen i Åkirkeby gik det med Hans Fæster forrest til Bro Odde, hvor han i går så Blåhals. Trods ihærdig søgen var der dog ingen af denne art, for de er jo nok trukket videre mod nord i nattens løb. En meget flot farvestrålende Bynkefugl plaskede rundt i havstokken, og så var der ellers Løvsangere overalt. En kølig og frisk morgen med lidt dis, der dog hurtigt forsvandt. Forresten den første forklaring på overskriften. Så snart vi steg ud af bilerne ved p-pladsen Bro Odde lød der spektakel fra en skraldespand. Der sad en Stor Flagspætte og trommede på metallåget. Herlig lyd. Der var 3 af disse spætter på stedet, så mon ikke det var en han, der skulle gøre opmærksom på sig selv? Der blev hørt Gulirisk. En enkelt. Lidt senere stoppede vi på Turistvej ved nr. 19, hvor der skulle være 4 Gulirisker. Det var der!
2 vildt syngende hanner og 2 tøser, der kiggede på. Jo, der er flere ynglepar i området – ingen tvivl om det.

Salthammer gav Gul Vipstjert, Lille Præstekrave, Mursejler og 2 flotte skrigende Fiskehejrer, ligesom der var svaler overalt. Således sad der over 100 af slagsen i et par træer. Og alle 3 svalearter var der. En gammel Knopsvane spiste af hånden på en ældre dame, der oplyste, at hun nu i 10 år havde været gode venner med svanen, der nærmest gned sig op ad hende. Skønt syn! De på stedet næsten 100 Hættemåger vakte lidt opmærksomhed, for hvor yngler de? Eller dasker de bare rundt uden mage? Ja, der er mange spørgsmål og tanker. Og det er vel bl.a. det, der gør, at det til stadighed er dejligt og interessant at se på fugle.

Nexø Sydstrand blev ikke nøje gennemgået. Vi drak kaffe og nød det ved skydehuset, hvorfra de fleste observationer foregik. Så vi overså ikke hele området. Bemærkede 11 søde grågæsgæslinger med 2 forældrepar. Nogle af ællingerne var ikke over 1 uge gamle. Søde gule totter. Pludselig var alle fuglene på vingerne – dog ikke gæssene. En Fiskeørn slog lige et slag ind over sydstranden fra syd. Men den forsvandt hurtigt ind over land. Faktisk var der ikke særlig mange fugle her i dag, så vi kørte ret hurtigt videre mod Grisby ved Svaneke.

Vendehals  - foto Carsten Andersen

Vendehals - foto Carsten Andersen

Skønt område med masser af ynglende Stormmåger, der udstøder høje småhysteriske kvindeskrig, som jeg kalder det. Stadig mange svaler og sangere overalt. Alle 3 svalearter, masser af Løvsangere, Gærde- og Tornsangere samt nogle Brogede- og Grå Fluesnappere. Vi var på jagt efter Blåhals, men heller ikke på denne lokalitet, blev den fundet. Måske ved Svaneke Fyr, hvortil vi kørte for at afslutte formiddagen. Nej, den var der ikke. Men så var der Stenpikker, Nattergal og Rødstjert. Af sidstnævnte arter var der 3 og mens vi kiggede på dem i et egetræ udbrød Steen pludselig: “Der er sku en Vendehals”! Og ganske rigtigt. Den poserede for digitalkameraerne, så det var en herlig fugl her kl. 1135. Så vi sluttede som vi startede, med en spætte! Og mon ikke vi så omkring 55 arter – æv-bæv til syvsoverne!

EILIF