Referat fra generalforsamling samt beretning for 2016

Så er referatet fra den nys afholdte generalforsamling i DOF Bornholm til at hente her.

Formandens beretning for 2016 kan findes samme sted.