Operation Perleugle 2009

Vil du være med til at finde Perleugle i en landsdækkende “Operation Perleugle” om aftenen den 13. februar og den 7. marts?

Caretakerprojektet og Uglegruppen står bag denne landsdækkende operation, hvor der arrangeres fællestur med guide til en række områder de to aftener. Du opfordres til at deltage heri eller selv gå ud på egen hånd.

Fællesturene på Bornholm fokuserer på Almindingen
Dato: 13. februar og 7. marts, begge dage klokken 20.30 til ca. 23.00
Mødested: Stakitfabrikken ved Koldekilde i Almindingen
Turleder: Hanne Tøttrup, telefon 20 27 01 58

Læs mere her…