Mine Fugle – dine fugle

Skeand fra Hundsemyre - foto Carsten Andersen (klik for at se mere)

Skeand fra Hundsemyre - foto Carsten Andersen (klik for at se mere)

Torsdag d. 3.3. 2011 var der medlemsmøde i undervisningslokalet på NaturBornholm. Aftenens afvekslende program gav de 25 deltagere en hyggelig aften med ny viden på forskellige områder.

Karsten Rasmussen indledte med at indføre medlemmerne i billedbehandlingens spændende univers. PĂĄ trods af et emne, der er fremmed for mange, formĂĄede Karsten ved hjælp af mange eksempler at tydeliggøre mulighederne for – ved hjælp af billedoptimering i billedredigeringsprogrammet Adobe Photoshop – at skabe flotte fuglefotos. Ved selvsyn kunne man konstatere, at et flot fotografi ikke kun er et spørgsmĂĄl om at have det rigtige fotografiapparat.

Der er mange steder på nettet man kan finde hjælp til at bruge programmerne.
Et sted – af mange – er hjemmesiden www.fotostart.dk.
Et billedbehandlingsprogram af de mere enkle, gratis og let at komme i gang med er “Picasa”.
Læs mere her.

Efter kaffepausen var næste punkt billedfortællingen om Hundsemyre fremført af Vebse Madsen, Hanne Tøttrup og Carsten Andersen, der alle tre har specialtilladelse til at færdes i området hele året. Tilhørerne fik en spændende indføring i mosens fugleliv, lige fra de forskellige ynglende arter til skarvens redeantal. Fortællerne har gennem flere år registreret ændringer i fuglebestanden og sammenholdt tallene med bl.a. klimaets skiften. Beretningen blev krydret med et diasshow med smukke billeder fra området. Især de månedlige billeder af skarvkolonien var meget illustrative.

Herefter var ordet frit og der blev fortalt og vist billeder fra februars ørnetur til Sverige.
Mødet sluttede med flere fantastiske vinterfuglefotos taget af Carsten Andersen.

Birthe Egebjerg