Konstituering af DOF Bornholms bestyrelse

På bestyrelsesmødet 29. marts konstituerede bestyrelsen sig, og er herefter sammensat som følger:

Formand: Jens Christensen
Kasserer: Torben Hellebæk
Bestyrelsesmedlemmer: Hanne Tøttrup, John Holm, Henriette Hansen, Carsten Andersen, My Størup, Sune Riis Sørensen og Ole Pedersen.
Medarbejdende suppleanter: Kell Olsen og Bitten Brandt.

De fleste er jo velkendte fra bestyrelsen i forvejen, der er blot byttet lidt rundt på rollerne. Vi håber, at vi fortsat kan holde foreningen kørende på det hidtidige niveau med rigtig mange aktiviteter.

Jens Christensen