Jo før jo bedre…

Ældre scannet arkivbillede -foto CAn

Ældre scannet arkivbillede -foto CAn

Lørdag d. 5. juni afholdes fælles caretaker tur for alle bornholmske deltagere i projektet. Formålet er primært overvågning af natravn som er fokusart i 2010. Arten burde have gode muligheder i Almindingen hvor der er tørre og sandede partier med lysninger ind imellem. Den er imidlertid vanskellig at registrere da få ornitologer færdes sådanne steder efter solnedgang. Arten er kendt som ynglefugl fra Vestjylland hvor den forekommer i nåle- og fyrreplantager. På Bornholm synes den dog at være yderst sjælden trods egnede yngleområder.

Vi skal derfor forsøge at afklare om der findes territoriehævdende fugle i vores caretakerområde – og i givet fald hvor mange. Da det er lettes at finde natravnen når den synger sin snurrende sang kort efter solnedgang mødes alle der har tid og lyst til at deltage lørdag 5/6 kl. 22.00 ved stakitfabrikken nær Koldekilde. Vi opdeler os her i mindre grupper som afsøger egnede biotoper i den lyse sommernat.

Skulle vejrudsigten ændre sig så mulighederne for succes er dramatisk bedre fredag eller søndag flytter vi arrangementet. Følg med her på siden.

Da det er af største vigtighed at kende natravnens meget specielle stemme er her et link til denne: http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=07780&lyd=true