Jan Riis-Hansen ny artskoordinator for Stor Skallesluger pĂĄ Bornholm

Stor Skallesluger juv ved Helligpeder - foto Carsten Andersen

Stor Skallesluger juv ved Helligpeder - foto Carsten Andersen (klik for at se flere billeder og video)

Jan var sammen med Hanne Tøttrup med i ungdomsafdelingsarbejdet i 1990erne, hvor han var primusmotor i arbejdet med at fremstille 23 kasser til Stor Skallesluger samt 5 kasser til Hvinand sammen med ungdomsmedlemmerne.

Disse blev i 1997 og 1998 primært sat op ved Nexø Sydstrand og i Hundsemyre på Sydøstbornholm, men der kom også 1 kasse op ved Snogebæk/Salthammer, 4 kasser blev opsat langs kysten på Nordøstbornholm, 2 langs kysten på Vestbornholm og 3 i 3 søer beliggende tæt ved kysten på Bornholm.

Uglegruppen har et hulkamera, som Jan og Hanne har anvendt til en eksakt undersøgelse af antallet af ynglende Stor Skallesluger i de opsatte kasser og ved gennemgang af samtlige kasser den 1. og 3. maj registreredes der 14 besatte kasser, hvoraf 8 kasser var med rugende hunner og 6 med æg! Man har gennem årene vidst, at kasserne blev brugt, men at der var så mange beboede kasser, er en stor og glædelig overraskelse.

Af de 28 opsatte kasser var de 6 i årenes løb faldet ned eller træerne er blevet fældet af lodsejer. Yderligere 5 kasser var i så dårlig stand, at de nok ikke er egnede til at ruge i. Eftersom 14 kasser var besatte, var der altså kun 3 kasser, der ikke var taget i brug og disse var alle 3 sat op ved søer lidt væk fra kysten.

Check af Stor Skallesluger kasser

Check af Stor Skallesluger kasser (klik for flere billeder)

I Hundsemyre blev der i 1997 sat 1 kasse op til Stor Skallesluger og 4 til Hvinand. Af disse er 2 væk grundet træfældning, 3 hvinandekasser er tilbage og alle disse kasser er taget i brug af Stor Skallesluger – sĂĄ man mĂĄ nok sige, at der er boligmangel!

På en af disse kasser stak der dun ud gennem alle revner og ved indflyvningshullet. Nogle kamerabilleder viste, at æggene lå helt synlige i kasserne. Andre billeder viste, at kassen var fuld af dun, men Hanne og Jan kunne ikke se æggene. En mulighed er, at hunnen har dækket æggene til, medens hun har været et smut ude, men det kan også være, at æglægningen endnu ikke har været påbegyndt.

Jan Blichert-Hansen, der er landskoordinator for Stor Skallesluger, har oplyst, at han har oplevet yngleforsøg, der ikke nået længere end til klargøringen af kassen med dun og det så af en eller anden grund ikke er blevet til mere.

Under undersøgelsen forholdt hovedparten af hunnerne sig rolige, når kameraet blev stukket ind i kassen, kun en enkelt hun var lidt urolig og fløj et par gange op mod kameraet.

Hanne og Jan har informeret Jan Blichert-Hansen om resultatet af undersøgelsen. Jan Blichert-Hansen har oplyst, at man også på Sydsjælland og Falster gør brug af hulkamera og at man på Als/Sønderjylland påtænker at anskaffe et.

DOF- Bornholm er glade og stolte over at have denne fine bestand af ynglende Stor Skallesluger og ønsker Jan Riis-Hansen velkommen som lokalansvarlig artscaretaker.

Mogens T. Kofod og Hanne Tøttrup