Hammer, hammer fedt!

Tur til Hammerknuden

Hårdt terræn på Hammeren

Hårdt terræn på Hammeren - foto Jakob Ilsted Bech

Lørdag den 11.april mødte der 18 morgenfriske personer incl. de 2 ledere op ved Bølgebadet i Sandvig. Der var sågar deltagere fra Kolding og Næstved. Sommerhusbeboere forstås. Den lidt (for) friske østenvind med solskin banede vejen for en dejlig formiddag på det nordligste Bornholm. Flotte Gulspurve bød os velkomne med lidt sang under vores gåtur langs østkysten ud mod selve Hammer Odde, (også kaldet Arne Møllers Point) hvor et par morgenfriske ornitologer allerede var i fuld sving med at kigge på forårstræk. Dog ikke de store mængder trækfugle med vinden i øst, men alligevel blev det for de flestes vedkommende til omkring 40 fuglearter denne morgen. Slet ikke så dårligt.

Nyt for de fleste var nok “Eilifs Plads”, som jeg ubeskeden har opkaldt et lille plateau ved gangstien 100 meter vest for fyret. Herfra er der en fremragende udsigt, sĂĄ her slog vi os ned for at observere fugle, drikke kaffe, hygge, snakke. En times tid og bl.a. Alk, Lomvie, Havlit var hjemme. Flere blev undervist i at se pĂĄ Misteldrosler, der foretog trækforsøg nogle gange, men da sigten ikke var over 10 km blev de pĂĄ Hammeren indtil videre.

Herefter gik vi på stien mod sydvest og kom lidt op i højden. Ole fortalte, at han for ca. 20 år siden havde set en Ringdrossel her, hvorfor han kaldte noget af stien for Ringdrosselboulevarden. Det grinede vi meget af, men kun få minutter. For så spottede Hanne Tøttrup 2 Ringdrosler! En hun og en han flyvende mod nordøst. Sådan! Umiddelbart efter så vi glimt af en flot Blå Kærhøg han og Lille Korsnæb gav lyd fra sig 50 meter  over os.

Vil I se en Enkeltbekkasin? spurgte Claus Hermansen. Mon ikke, for det er ikke hvert ĂĄr man “falder” over denne art. Som sagt sĂĄ gjort. Claus gik 50 meter ind over et sumpet lyngareal, og værs´go. En flot Enkeltbekkasin med det ret korte næb fløj op og smed sig ret hurtigt igen. Jo, det var en rigtig fin fugletur, der ogsĂĄ bød pĂĄ de almindelige fugle som Tornirisk, Kvækerfinke, Rørspurv, mejser, kragefugle m.v. De 2 ledere Ole og Eilif var som alle deltagerne godt tilfredse med den friske 3 timers gĂĄtur pĂĄ nordbornholm.

Eilif S. Bendtsen.