Generalforsamlinger i DOF’s lokalafdelinger i en tid med corona

I skrivende stund er det usikkert, hvornår det atter bliver muligt at forsamles til fysiske møder.

Derfor er DOF-Bornholm udfordret med hensyn til afvikling af ordinære generalforsamlinger, som ifølge vedtægterne skal afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Der er tale om force majeure og lokalafdelingens bestyrelse er derfor blevet bemyndiget til at beslutte, at vente med at afvikle generalforsamling til corona-reglerne atter gør det muligt af mødes fysisk. Sidstnævnte vil utvivlsomt medføre at generalforsamlingen bliver forsinket.

Følg med på hjemmesiden og lokalforeningens Facebookside.