Generalforsamling pĂĄ torsdag

DOF Bornholm Logo

Husk at der er generalforsamling i foreningen pĂĄ torsdag den 27. februar kl. 19.00.
Generalforsamlingen afholdes på Bornholms Centralbibliotek i Rønne.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om lokalafdelingens virke
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor
7. Valg af medlemmer til DOF´s repræsentantskab
8. Forslag fra medlemmerne
9. Eventuelt