Generalforsamling i DOF-Bornholm

Endelig! Nu kan vi omsider få afholdt vores generalforsamling som helt ekstraordinært er flyttet til maj.

Vi mødes tirsdag den 18. maj kl. 18:00 på P-pladsen i Vang granitbrud. Der er tilkørsel med Ringedalsvej enten fra Vang eller Borrelyngvej. Er det ikke som planlagt vejr til at opholde sig under åben himmel trækker vi ned til det store shelter ved Nevadaklippen.

Kom til generalforsamling i Vang granitbrud - foto Carsten Andersen

Kom til generalforsamling i Vang granitbrud – foto Carsten Andersen

Efter mødet er der som sædvanlig et underholdende indslag. Det står områdets mange fugle for! Vi møder dem på en hyggelig travetur efter fremlæggelsen af årsberetning og regnskab.

Husk forslag skal fremsættes skriftligt og begrundet over for bestyrelsen senest tre uger før mødets afholdelse.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om lokalafdelingens virke
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab
  8. Forslag fra medlemmerne
  9. Eventuelt